Viktig informasjon Forbundsting 2023

Forbundstinget nærmer seg og i den anledning følger viktige frister og informasjon som vi ber klubbene lese nøye.

I morgen, tirsdag, er det absolutt siste frist for innkomne saker og kandidatforslag (frist: 21. februar 23:59).

Les mer om Forbundsting 2023 her!

Påmelding

For at vi skal kunne garantere at de som ønsker hotellrom samt de måltidene de ønsker på hotellet, så må du registrere påmelding før 21. februar kl. 23:55. Her er link for påmelding: https://www.deltager.no/register/#/Forbundsting2023_1671536973

Mer om hvorfor det er lurt å melde seg på? Se spørsmål 9 i denne nyhetssaken!

Saks- og kanditatforslag

Det nærmer seg frist for innsendelse av saks- og kandidatforslag. Det må være forbundsstyret (NMF`s kontor) i hende innen tirsdag 21. februar kl. 23:55. Forslag som blir sendt inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Skjemaer som skal benyttes for innsendelse av saks- og kanditatforslag finner dere her https://nmfsport.no/forbundsting-2023/. Skjema sendes inn til nmf@nmfsport.no

Delegater

Ihht NMFs lov §24-3 skal delegater være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Det betyr at styrevedtak med hvem som skal stille som delegat og årsmøteprotokoll som viser at styret har fullmakt til å oppnevne delegater må sendes inn til nmf@nmfsport.no. Vi anbefaler klubber å sende dette inn så fort dere har dette på plass, men det er også mulig å levere det fysisk ved innsjekk av tingmøtet.

Kjønnsfordeling 

Det er også slik at NIFs lov §2-4 beskriver kjønnsfordelingen til stemmeberettigede delegater, denne sier følgende: “Ved valg/oppnevning og ved representasjon, skal begge kjønn være representert. Ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst 40% fra hvert kjønn, mens det for idrettslag er tilstrekkelig med minst to personer fra hvert kjønn.” Delegatliste finner dere her: https://nmfsport.no/forbundsting-2023/

Dersom klubben fraviker fra kjønnsfordelingen, kan det søkes om dispensasjon til forbundet. Søknad sendes inn til nmf@nmfsport.no. Følgende kriterer vurderes:

  • Kjønnsfordelingen i medlemsmassen til klubben, ihht siste innrapporterte tall
  • Hvilke tiltak som er gjort for å prøve å oppfylle bestemmelsen
  • Om klubben tidligere har søkt dispensasjon fra bestemmelsen

Har dere spørsmål vedrørende punktene over, ta kontakt på nmf@nmfsport.no

relaterte innlegg

JAtakk_danielle-stein-BzbvXXl5_SA-unsplash
2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
fim
Skroll til toppen