Motorsportanlegg

Det finnes nesten 200 anlegg for motorsporten i Norge. Et motorsportanlegg er alle fasiliteter rundt banen inkludert klubbhus og depot. Med baner mener vi de traséene, løypene eller arealene som NMFs grener utøves på. De fleste av anleggene er permanente, mens det finnes baner og områder hvor det kun kjøres på i begrenset tidsrom. Svært ofte er det klubbene selv som er anleggseier og har ansvaret for anleggene.

Alle motorsportanlegg som er registrert for trening og konkurranseområde hos NMF finner du i vårt anleggsregister.

Se kart over baner og anlegg

Anleggstyper

 • Nasjonalanlegg – større anlegg med flere fasiliteter for motorsport
 • Flerbruksanlegg – anlegg som deler fasiliteter med andre type idretter
 • Kombinasjonsanlegg – anlegg som har aktivitet for flere grener innenfor motorsport
 • Områder – anlegg som ikke har permanente baner, men som brukes for motorsportaktivitet; islagte vann, enduro-områder, vannsportbaner.
Det finnes forskjellige baner for grenene i motorsporten:
Crossbaner for motocross, quad og snøscooter
Områder for Enduro og trial
Rundbaner for Speedway
Asfaltbaner for Roadracing, Minimoto og Supermoto
Innendørs og utendørsbaner for onroad og offroad radiostyrt (RC)
 Dragbaner for MC og Snowdrag
Innsjø eller hav for båtsport eller vannscooter (Aquabike) 
 

Anleggskrav

Hver enkelt gren har krav til sine baner, og flere grener skiller også på nivå på baner. I Norge følger vi de internasjonale forbundene har sine krav til baner og anlegg. Baneregler og krav finnes enten i spesialreglementet (SR) for grenen, eller som egne baneregler.

Godkjennelsesprosedyre

Alle baner og områder krever en form for godkjenning. Noen grener har egne baneinspektører som er utnevnt av NMF. Anleggseierne er selv ansvarlige å bestille banegodkjenning i god tid før nye anlegg skal tas i bruk eller før godkjenningen for nåværende anlegg utløper.

Les mer om Baneinspeksjonsprosedyre her. Trykk her for å bestille baneinspeksjon.

Tilskudd til anlegg og utstyr for idretten

Spillemidler

Alle klubber tilsluttet NMF kan søke om spillemidler for sine anleggsinvesteringer. Søknaden sendes inn via idrettsrådet i kommunen, og tildeles av Kulturdepartementet. Det er bare anlegg og anleggstiltak som er med i en kommunal plan for idrettsanlegg som kan få tilskudd. Hvis klubben planlegger et tiltak som kan få spillemidler, er det derfor viktig at kommunen får beskjed om dette, så de får det inn i planen når den oppdateres.

Søknad om spillemidler er et viktig bidrag når en klubb skal etablere ny bane eller bygge om. Vi anbefaler at klubbene engasjerer seg i Idrettsrådet, tar kontakt med kommunen, setter seg inn i kommunens arealplan for idrettanlegg i kommunen og tar kontakt med idrettskretsen for å høre hva dere kan få hjelp til.

Det kan søkes om spillemidler til følgende:

 • Ordinære anlegg. Det vil si når man bygger ny bane, nytt klubbhus, ny startgrind e.l.
 • Nærmiljøanlegg. Det er få klubber som har muligheter til dette p.g.a. kriteriene, men sjekk gjerne med din kommune.
 • Rehabilitering av anlegg. På samme måte som ordinære anlegg kan klubben søke om rehabilitering av bane, klubbhus o.l.
 • Forenklede anlegg. Her kan man søke om midler på en enklere måte enn ordinære anlegg. Ordningen tildeles år for år.

Klubber som ønsker et nytt anlegg vil ha et stort behov for kunnskap. Det kan dreie seg om tekniske spørsmål og regelverk for anleggstypen, men også om behovsvurdering, finansiering, drift eller offentlige planprosesser. Kontaktene over vil kunne veilede i noen slike spørsmål, og man kan finne mye veiledningsmateriale på NIFs anleggssider og nettsidene til Gode idrettsanlegg, som drives av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) i samarbeid med flere andre idrettsorganer.

Utstyrsordningen

I tillegg til spillemiddelordningen, finnes det en utstyrsordning som gir tilskudd til kjøpt utstyr til bruk for idretten. Søknadsfristen er i mars og søknaden sendes til Motorsportforbundet. Se veileldning her.

 • – Utstyr til ombygging/tilpassing av kjøretøy til personer med nedsatt funksjonsevne
 • – Utstyr for å tilpasse RC-biler til personer med nedsatt funksjonsevne
 • – Rekrutteringssykler
 • – Rekrutteringskjøretøy snøscooter/RC/båt/ATV
 • – Sikkerhetssbåt
 • – Sikkerhetskjøretøy med slede/ tilhengere til snøscooter og ATV
 • – Sikkerhetsutstyr – klubbpakke til utlån
 •   – MC/Snøscooter 2 hjelmer, 2 par støvler, 2 stk. brynjer, 2 par knebeskyttere
 •   – Båt: 2 hjelmer, 2 kjøredresser
 • – Mobile ramper
 • – Telleanlegg koffertsett
 • – Sikkerhetsvant
 • – Brannvern utstyr – brannslukkingsapparat, brannjakker

Miljø

Som mange andre aktiviteter påvirker Motorsport miljøet. Alle må forholde seg til miljøregler gitt av norske myndigheter.

Motorsportaktivitet kan virke støyende og forurensende, men anleggene krever lite ressurser – og kjøretøyene som benyttes har relativt lavt utslipp av skadelige gasser.

NMF vil arbeide for å styrke motorsportens renommé som en ansvarsfull samfunnsaktør som driver idrettsaktivitet med minst mulig miljømessige ulemper. For å oppnå dette er det viktig med holdningsarbeid både innad i motorsporten og mot samfunnet for øvrig.

Anleggstrategi (NMF VIL 2021-2025)

 • Gi klubber tilgang til kompetanse for utvikling av eksiterende og etablering av nye motorsportanlegg.
 • Motorsportanlegg tilpasset aktivitetsnivå og alder.
 • Etablere anleggsplan for motorsporten i Norge.
 • Etablere Norges første anlegg for elektriske kjøretøy.
 • Etablere flerbruksanlegg der folk bor.
Skroll til toppen