Skade og forsikring

Alle utøverlisenser inneholder ulykkesforsikring. For barn 5-12 år gjelder vilkårene i NIFs Barneidrettsforsikring. For 12+, se forsikringsvilkår under.

Forsikringsvilkår

Forsikringen omfatter alle som har løst og betalt lisens i NMF, og forutsetter at vedkommende er medlem av Norsk Folketrygd. For en årslisens gjelder lisensen fra den dato den er betalt og ut året. Den gjelder for organisert trening eller konkurranseaktivitet i regi av klubber som er medlem i NMF.

Det er viktig å merke seg begrensingene i forsikringen. Den gjelder ikke ved deltakelse i aktiviteter organisert av personer, juridiske enheter eller organisasjoner som ikke er tilsluttet NMF, eller de internasjonale organisasjoner forbundet er medlem av. Den gjelder heller ikke hvis skade skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for sykdom. Forsikringen er kun gyldig når det brukes godkjent sikkerhetsutstyr.

Skade på briller/kontaktlinser, kjøretøy og bekledning dekkes ikke.

NB: I Europa/EØS området må alltid Europeisk Helsetrygdkort medbringes i tilegg. For informasjon og bestilling se www.helfo.no

I forbindelse med internasjonal lisens som gir maksimal forsikringsdekning, garanterer avtalen også at forsikringen skal oppfylle de særkrav som de internasjonale forbundene NMF er tilsluttet til en hver tid stiller for individuell forskiringsdekning for idrettutøvere.

Insurance terms and conditions.

Avtalen mellom Norges Motorsportforbund og If (2023)

Ansvarsforsikring

Klubber får gjennom sitt medlemskap i NMF, ansvarsforsikring i egenskap av idrettsklubb, arrangør, baneeier og banebruker. Forsikringssummen er kr. 20 millioner og egenandelen er kr. 10 000.

Forsikringsordningen dekker også ansvarsskader forvoldt av motorkjøretøy som ikke omfattes av Bilansvarsloven. Forsikringen dekker skader som våre trenings- og konkurransekjøretøy forvolder mot tredjeperson eller tredjepersons eiendom.

Forsikringsordningen dekker også ansvar under båtrace og trening til disse.

Klubbens medlemskap i NMF inneholder også en kriminalitetsforsikring alle klubber automatisk får ta del av. Kriminalitetsforsikring er noe alle klubber i norsk idrett er pålagt å ha. Gjennom betalt medlemskap i NMF oppfyller derfor klubbene dette pålegget fra NIF. Denne forsikringen kalles også underslagsforsikring og dekker forhold begrenset oppad til 1 million kroner med en egenandel på kr 20.000. Det stilles krav om at forhold som gjelder dette også er politianmeldt.

Idrettens Helsetelefon

Du kan få rådgivning om idrettskader og helsespørsmål generelt ved å ringe.

Helsetelefonen – tlf. nr 02401. Den er åpen døgnet rundt, og er et tilbud som gjelder for barn mellom 5 og 12 år. All behandling og evt operasjoner skal skje etter avtale med IF.

Tilleggsforsikring – reiseforsikring

De fleste – spesielt de som reiser utenlands- bør ha privat reiseforsikring i tillegg. Vær imidlertid oppmerksom på at vanlig, ordinær reiseforsikring har unntak knyttet til motorsport som utøves som konkurranseidrett og trening til slike konkurranser.

Dersom du  har din reiseforsikring i Europeiske/If kan du få kjøpt tilleggsforsikring til dette ved å ringe 21 49 50 00. Tilleggsforsikringen koster kr 1 990.  Du må oppgi polisenummer på din helårs reiseforsikring og lisensnummer i NMF .

Lisensforsikring er en ulykkesforsikring som gir erstatningsutbetaling ved varige tilstander som invaliditet og død. De beste variantene har også gode vilkår knyttet til behandlingsutgifter, hjemtransport m.m. Det er dette som er hoveddekningen og den kan ikke erstattes av en reiseforsikring, kun suppleres.

Alle som reiser – også de som har lisensforsikring gjennom NMF – tilrådes å ha reiseforsikring. Da er man også dekket i forhold til reisegods, sykdom under reisen, reiseansvar, ulykke, avbestilling osv på alle sine reiser.

  • NMF-medlemmer som kun konkurrerer og trener i Norge/Norden trenger neppe å tegne tilleggsforsikring for å gjøre reiseforsikringen gjeldende under motorsport i trening og konkurranse. Dette fordi summen av lisens og offentlig helsevesen kan bli vurdert som god nok trygghet.
  • NMF medlemmer som konkurrerer og trener innenfor EU-land, kan også vurdere summen av lisens og helserettighetene som følger av Norges EØS-medlemskap ( behandling på offentlig sykehus) som godt nok. Gjør de ikke det, må de tegne tilleggsforsikring til sin reiseforsikring, d.v.s. følge oppskriften ovenfor.
  • NMF-medlemmer som konkurrerer og trener utenfor EU-land, anbefales på det sterkeste å kjøpe tilleggsforsikringen. Dette fordi selv den beste lisensen kan bli utilstrekkelig når det gjelder behandlingsutgifter og hjemtransport og utøveren kan da risikere å få store utgifter selv eller (enda verre) ikke få nødvendig hjelp.

Kjøretøyforsikring

Forsikringsordningen er kun et tilbud til lisenstakere i NMF sine grener, og kjøretøyet som skal forsikres må være registrert i NMF`s konkurransekjøretøyregister.

Forsikringen dekker:
– Brann og tyveri på fast lager/oppbevaringssted (ikke fellesrom)
– Brann i depot eller på henger/ i bil
– Kjøretøy dekkes mot tyveri i debot når det er låst i noe eller innlåst i henger/bil på            arrangementsområdet
– Forsikringspremie

I tillegg kan det bestilles:

Det kan i tillegg tegnes årsforsiking som dekker skade under transport på tilhengere eller i/på bil. Årspremie for denne forsikringen er 0,5% av kjøretøyets verdi, minimum kr 2 000,-

NB: Forsikringen er ikke gyldig før eventuell polise fra IF er mottatt. Det er krav av søkeren er kunde i IF, eller blir kunde i If med bil eller to andre forsikringsobjekter. Eventeulle andre forsikringer må overføres samtidig.

Bestilling av kjøretøysforsikring sendes til nmf@nmfsport.no

Hvordan melde inn skade?

Her finner du all informasjon for prosessen når skaden har skjedd.

[docsmini tag=”skade-og-forsikring”][square_blue_link
tittel=”Hvordan melde inn skade”
link=”https://nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/forsikring/hvordan-melde-inn-skade/”%5D

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen