Rutiner for varsling i NMF

I norsk idrett skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på våre verdier, etiske leveregler, reglement og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold og er takknemlige for at du sier ifra.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å ta tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden.
Om du ønsker å varsle om doping skal du melde om dette på Antidoping Norge sin sider her: https://www.antidoping.no/kontroll/tips-oss-om-doping
Ansatte i NIF sentral, Olympiatoppen og idrettskretsene har en egen varslingsportal, den finner du her: https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/DMZwtvOFrcusSB7Q.577

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som direkte eller indirekte kan ha myndighet til å gjøre noe med det. Norges Motorsportforbund sin tilrettelegging for varsling gjennom informasjon, digitalt system for varsling og rutiner skal bidra til at kritikkverdige forhold håndteres på en forsvarlig måte. Det skal også bidra til at både varsler og den/de det blir varslet om ivaretas på en god måte.

Rutiner for varsling i NMF

I norsk idrett skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på våre verdier, etiske leveregler, reglement og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold og er takknemlige for at du sier ifra.

Varslingsrutiner Norges Motorsportforbund

MittVarsel – Norges Motorsportforbunds varslingskanal

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å ta tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden.

Om du ønsker å varsle om doping skal du melde om dette på Antidoping Norge sin sider her: https://www.antidoping.no/kontroll/tips-oss-om-doping

Ansatte i NIF sentral, Olympiatoppen og idrettskretsene har en egen varslingsportal, den finner du her: https://portal.mittvarsel.no/skjema/norges-idrettsforbund/DMZwtvOFrcusSB7Q.577

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som direkte eller indirekte kan ha myndighet til å gjøre noe med det. Norges Motorsportforbund sin tilrettelegging for varsling gjennom informasjon, digitalt system for varsling og rutiner skal bidra til at kritikkverdige forhold håndteres på en forsvarlig måte. Det skal også bidra til at både varsler og den/de det blir varslet om ivaretas på en god måte.

Varsling
Skroll til toppen