Åpen time + Q&A 14. februar

Her kan du se Åpen time 14. februrar samt lese spørsmål og svar.

Mange av spørsmålene som kom inn under Åpen time er spørsmål som klubbene normalt skal kunne svare på. Om det er slik at det er temaer klubben ikke kan nok om så ber vi klubben om å ta kontakt med administrasjonen på mail nmf@nmfsport.no.

 

Spørsmål 1:
Jeg lurer på hvorfor dere har fjernet trenings lisens, den var fin for oss som ikke skal kjøre noe form for løp, men kjøre for det er moro

Svar 1:
Bakgrunnen var etter helhetsvurdering fra forbundsstyret om forenkling av daværende lisensmatrise som opplevdes uoversiktlig av mange. Treningslisensen ble dessverre også misbrukt ved deltakelse i konkurranser. Nasjonal lisens som vi har idag gjør at man kan både trene og konkurrere i hele Norden på en og samme lisens.

 

Spørsmål 2:
Kan dere gjøre avtale med if om å kunne utvide dekningsgrad på forsikringen i lisensen. Slik at internasjonal lisens er som i dag men at de som vil ha en bedre dekning kan utvide selv? Reiseforsikringer gjelder ikke om man kjører løp eller trener til løp. ( dette har jeg sjekket opp med min reiseforsikring,som også er i if)

Svar 2:
Når du kontakter Europeiske reiseforsikring vedr reiseforsikring, må du melde fra at du skal utøve motorsport. Forsikringsselskapet har fjernet det som begrenser hva du gjør av fritidsaktivitet, så som motorsport. Så den informasjonen du sitter på er nok ikke kommet det siste året. Vil bare opplyse om at den utvidelse som ble gitt på internasjonal lisens ikke medfører at en har reiseforsikring i internasjonal lisens. Kun fri hjemreise og behandlingsutgifter.

 

Spørsmål 3:
Er det rett fram for oss å melde oss inn i det nye forbundet? Vil NMF / NIF sette noen begrensninger der på dette?

Svar 3:
Dette refereres det til tidligere i denne åpen time seansen. Om du ikke har deltatt på hele seansen, vil Åpen time tas opp og legges ut.

 

Spørsmål 4: 
MSN inviterer NMF-medlemmer til sine arrangementer og sier at NMF-lisens er akseptabelt. Men er det OK for NMF (og If) at man opprettholder forsikringsdekningen i et arrangement utenfor NMF / NIF? Antar at NMF ikke vil tillate MSN-medlemmer og lisenser til NMF-arrangementer?

Svar 4:
Viser til tidligere sak om med utredelse fra IF om at dette ikke er innenfor.

 

Spørsmål 5:
Dere svarer at i Åpen time forrige gang at det er mange fordeler å samarbeid med andre forbund og organisasjoner. Her kan det vært en fordel om NMF-lisens kunne benyttes i et MSN arrangement. Vennligst gi et svar på dette.

Svar 5:
Det er ikke lov i henhold til avtalene vi har med IF

 

Spørsmål 6:
Hvorfor bruker dere tid på å snakke med feks folk i anleggsbransjen om elektrifisering? På hvilken måte er Det interessant. Det har jo ingen verdi for motorsporten.

Svar 6:
Elektrifisering gir muligheter og utfordringer for mange i samfunnet. Det er viktig å være åpen for kunnskap og å lære mest mulig av aktører som har kommet langt i anvendelse av ny teknologi. Mange har stilt spørsmål vedrørende vekt, effekt og batteritid. Det var derfor interessant å høre at vekten på gravemaskinen var den samme, effekten var høyere og batteritiden var en hel arbeidsdag. Det er også positivt at det ikke er støy eller lokale utslipp.

 

Spørsmål 7:
Jeg er medlem av av en motorsportklubb da bør jeg vel kjøre på NMF sine baner og arrangement også

Svar 7:
Presiserer her om personen er medlem av en NMF motorsportklubb. Hvis ja, så ja.

 

Spørsmål 8:
Hei vilken lisens må vi ha for å kjøre MX i nederland og belgia kun trening?

Svar 8:
Nasjonal lisens gjelder for konkurranser kun i Norden. Når det gjelder treninger så godkjenner vi skadesaker som oppstår utenfor Norden så lenge dette skjer på en organisert trening i organisasjonsledd tilknyttet det nasjonale forbundet i det landet som er tilknyttet FIM. MEN. Man må være klar over hvilken økonomisk risiko man når man ikke har internajonal lisens om en alvorlig skade skulle oppstå.

 

Spørsmål 9:
Hvorfor sier dere det er frist å melde seg på forbundstinget det er feilinformasjon

Svar 9:
Kjønnsbalansen til delegatene må være i orden eller så må dispensasjonssøknaden være godkjent. Vi opplever ved hvert ting og seksjonsårsmøte at klubber ikke har dette i orden. For å unngå at personer møter opp og underkjennes som delegater, ønsker vi å få tidlige påmeldinger slik at vi rekker å bistå klubbene med å få dette på plass så alle får en god opplevelse. Eksempelvis fikk vi flere klubber til å gjennomføre nødvendige ekstraordinære årsmøte i forkant av seksjonsårsmøtene i 2022 slik at delegatene var godkjente. En siste viktig del er å sikre at vi har stor nok tingsal. Da må vi vite et anslag på hvor mange som kommer. Men vi burde vært tydeligere i første e-post 🙂

 

 

 

Vi har svart så godt vi kan på de spørsmålene som kom inn. Om noe fortsatt er uklart så send en mail til nmf@nmfsport.no.