Administrasjon

Ansatte i Norges Motorsportforbund

tony Isaksen

Generalsekretær
928 48 598
tony.isaksen@nmfsport.no

Geir Lilletvedt

Forbundsadvokat
958 79 001
nmf@nmfsport.no

Mathea Skoga Johansen

Økonomisjef
nmf@nmfsport.no

Marius Dammyr

Toppidrettssjef
911 09 464
marius.dammyr@nmfsport.no

Mats Gundersen

Breddeidrettssjef
975 19 561
mats.gundersen@nmfsport.o

Marthe Evant

Klubbstøtte og arrangement
917 88 962
marthe.evant@nmfsport.no

Simen Høglien

Klubbstøtte
478 30 276
nmf@nmfsport.no

Sofie-Kristine Røimål Telle

Klubbstøtte og arrangement
481 42 206
nmf@nmfsport.no

Victoria Hoseth

Kommunikasjonsrådgiver
Pressekontakt
930 19 884
victoria.hoseth@nmfsport.no

Dag Erlend Skaug

Bærekraftsrådgiver
916 37 744
dagerlend.skaug@nmfsport.no

Henrik Julius Frisak

Anleggskonsulent
958 73 793
henrikjulius.frisak@nmfsport.no

Gaute Lekve

Trenerutvikler
gaute.lekve@nmfsport.no

Forbundsstyret / seksjonsstyrene

Her finner du kontaktinformasjon til de tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund. Forbundsstyret er vårt øverste organ, og hver seksjon har sitt eget styre.

Utvalg / komiteer

Norges Motorsportforbund har ulike utvalg med særlig fokus på enkelte områder. Noen av disse utvalgene er valgt på forbundstinget etter NMFs lov, mens fagutvalgene utpekes av forbundsstyret. 

Besøksadresse

Sognsveien 75A
0854 Oslo

Postadresse:

Postboks 5000
0480 Oslo

Telefontid: Mandag – Fredag 10.00-16.00 

 

Sentralbord: 21 02 90 00

Alle henvendelser til NMF bes rettet til nmf@nmfsport.no der vårt postmottak vil sørge for at riktig person mottar mailen.

NMFnmf@nmfsport.no .    
Fakturaadresse

nmf@nmfsport.no

 
Pressekontaktnmf@nmfsport.no 
Generalsekretær – beredskapgs@nmfsport.no 

I tillegg kommer kontraktsfestede trenere

Tony Isaksen

Generalsekretær
tlf: 928 48 598
Epost: tony.isaksen@nmfsport.no

Geir Lilletvedt

Forbundsadvokat
tlf: 958 79 001
Epost: nmf@nmfsport.no

Mats Gundersen

Breddeidrettssjef
tlf: 975 19 561
Epost: mats.gundersen@nmfsport.no

Marius Dammyr

Toppidrettssjef
tlf: 911 09 646
Epost: marius.dammyr@nmfsport.no

Mathea Skoga Johansen

Økonomisjef
Epost: nmf@nmfsport.no

Simen Høglien

Klubbstøtte
tlf: 478 30 276
Epost: nmf@nmfsport.no

Marthe Evant (i permisjon)

Klubbstøtte og arrangement
tlf: 917 88 962
Epost: marthe.hagen@nmfsport.no

Sofie-Kristine Røimål Telle

Klubbstøtte
tlf: 481 42 206
Epost: nmf@nmfsport.no

Henrik Julius Frisak

Anleggskonsulent
tlf: 958 73 793
Epost: henrikjulius.frisak@nmfsport.no

Dag Erlend Skaug

Bærekraftsrådgiver
tlf: 916 37 744
Epost: dagerlend.skaug@nmfsport.no

Victoria Hoseth

Kommunikasjonsrådgiver
tlf: 930 19 884
Epost: victoria.hoseth@nmfsport.no
[square_blue_link type=description tittel=”Forbundsstyret og seksjonsstyrene” description=”Her finner du kontaktinformasjon til de tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund. Forbundsstyret er vårt øverste organ, og hver seksjon har sitt eget styre.” link=”https://nmfsport.no/organisasjon/kontakt-oss/forbundsstyret-og-seksjonsstyrene/”%5D%5Bsquare_blue_link type=description tittel=”Tillitsvalgte i Regionene” description=”Her finner du kontaktinfo til de tillitsvalgte i regionene.” link=”https://nmfsport.no/organisasjon/kontakt-oss/tillitsvalgte-i-regionene/”%5D%5Bsquare_blue_link type=description tittel=”Utvalg og komiteer” description=”Norges Motorsportforbund har ulike utvalg med særlig fokus på enkelte områder. Noen av disse utvalgene er valgt på Forbundstinget etter NMFs lov, mens fagutvalgene utpekes av Forbundsstyret.” link=”https://nmfsport.no/organisasjon/kontakt-oss/utvalg/”%5D

Varsling om uønskede hendelser

I norsk idrett skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på våre verdier, etiske leveregler, reglement og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold og er takknemlig for at du sier ifra.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være mobbing, trakassering, underslag, kampfiksing, juks eller seksuelle overgrep. Vi ønsker å høre fra deg så vi får mulighet til å ta tak i og håndtert kritikkverdige forhold på en god måte, og kan hindre liknende hendelser i fremtiden.

Skroll til toppen