Lisenser

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens.

Våre medlemmer kan velge mellom 3 lisensforsikringer. Forsikringene er personforsikringer og er tegnet på idrettsvilkår. De dekker skade som følge av plutselige og uforutsette hendelser.

Forsikringene gjelder ikke dersom årsaken er sykdom eller sykelige tilstander.. De dekker heller ikke skade på personlig verneutstyr eller kjøretøy.

Vilkåret vedr trening og konkurranse er at dette skjer i henhold til våre regler, altså at treningen/konkurransen er i regi av klubb tilsluttet NMF, på en godkjent bane og at den skadede har gyldig medlemskap og lisens på skadetidspunktet.

 

Regler gjeldende for alle våre lisenser

For å kunne løse våre lisenser følgende kriterier være på plass.

 • Lisenssøker må være medlem av norsk folketrygd. For de aller fleste er dette en ren automatikk. Men om du ikke er norsk statsborger eller tidligere har meldt deg ut av norsk folketrygd som følge av utenlandsk bostedsadresse, må du sjekke i forkant om du er medlem av norsk folketrygd.
 • Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.
 • Det er Greninstruktør/sikkerhetsleder eller aktivitetsleder som kan signere på søknadspapiret ditt at du besitter de riktige ferdigheter for å få nasjonal lisens.

Gjenopptagelse av lisens

Er det lenger enn fem år siden sist du løste inn helårslisens? Følg instruksjonene under. Har du løst helårslisens en gang de siste fem årene, send mail til nmf@nmfsport.no og be om gjenopptagelse.

Gjenopptagelse forutsetter at vi finner tidligere lisenskompetanse i systemet.

Hvordan kjøpe nasjonal/ internasjonal lisens?

 1. Meld deg inn i klubb tilknyttet Norges Motorsportforbund.
 2. Fullfør E-læringskursene: “Grunnkurs lisens” og grenspesifikke kurs. OBS: Har du lisens i en gren fra før og skal kun legge til en ny gren, trenger du ikke ta “grunnkurs lisens”.
 3.  Les og fyll ut søknadskjema (se “søknadskjema utøverlisens” under dokumenter, til høyre for teksten eller under teksten om du er på mobil). OBS: FIM dokumentene skal kun fylles ut når man skal ha den spesifikke FIM-lisensen. Da anbefales det at man tar kontakt med forbundet direkte for veiledning, per telefon eller epost. OBS OBS: Fra og med sesongen 2020 er legeattest utgått som krav. Egenmelding er bakt inn i søknadskjema for 2020.
 4. Etter NMF har mottatt søknadskjema og åpnet for at du kan kjøpe lisens, finner du lisensen i MinIdrett. Detaljert gjennomgang av kjøp av lisens i MinIdrett finner du i PDF-format her.
 5. For å logge inn i MinIdrett benytter du deg av “Idrettens ID”. 
 6. Lisensene dine ligger under fanen “Lisens”. Du må bekrefte denne og betalingen finner du i handlekurven. 
 7. Lisenssystemet er basert på at hver utøver må ha sin egen personlige brukerprofil hvor man har et hovedmedlemsskap i en klubb. Det er denne klubben man representerer på lisensen og i konkurranser. Dersom man ønsker å bytte hovedmedlemsskap må man søke om en klubbovergang.

RSM har en barnelisens 5-12 år og en voksen nasjonal lisens fra 13 år. Disse har som tidligere ingen kompetansekrav og kan kjøpes på lik linje som tidligere lisenser i RSM

Se alle forsikringsytelser her

Lisenstyper:

 

«Kom og prøv» lisens

Denne lisensen erstatter NMF Rekruttlisens og opplæringslisensen. Lisensen løses via app og du laster ned appen der du kjøper apper på din telefon.  

Lisensen skal brukes under opplærings perioden og om man ønsker å prøve. Kom og prøv-lisensen kan benyttes i alle grener og alle klubber tilknyttet NMF. Den kan kun benyttes til trening og utøveren må skilles ut fra andre øvde utøvere i banen med for eksempel en gul vest siden disse er under opplæring.  Kun gyldig i Norge. Inkluderer en grunnforsikring dersom man er senior og en barneforsikring fra NIF dersom man er junior.
Rekruttene, eller de som vil prøv motorsport, har følgende lisensmuligheter i kom-og-prøv appen:

 • Kom-og-prøv opplæringslisens gyldig i 1 måned fra kjøpsdato (kun 1 gang i året)
 • Kom-og-prøv endagslisens som kan løses inntil 6 ganger per person per år og er gyldig ut den dagen man kjøper den.

Disse to alternativene utelukker ikke hverandre, slik at man kan f.eks. både løse 6 endagslisenser og en 1 måneders lisens om man ønsker dette.

Reglene for “Kom og Prøv” lisens er oppgitt i appen og må bekreftes at er lest og forstått før man kan gjennomføre kjøpet av lisensen.

FUN-lisens

Aktiveres kun av klubb-/gren- eller regionsledere.

For å møte klubbers behov for rekruttering og testing av nye arrangementsformer er det opprettet en lisens til alternative arrangementer, som ikke faller innenfor hverken kategori trening eller fullverdig konkurranse. Lisensen krever at man har et medlemsforhold til en registrert motorsportklubb og inneholder en enkel ulykkesforsikring. Lisensen er gyldig samme dag som den blir løst og koster 460 kr. Lisensen kan nyttes et ubegrenset antall ganger, men gir ingen preferanse eller kompetanse i forhold til å løse ordinær lisens.
Klubber som ønsker å bruke denne lisensen kan ta kontakt med NMF administrasjonen og avtale bruk av denne lisensen, samt brukerveiledning.

For mer info om FUN-lisensen: Se “FUN-lisens” under dokumenter, på siden.

Nasjonal lisens

Kan løses av både junior og senior utøvere i NMF lisenssystem (ikke tilgjengelig på SMS). Denne lisensen erstatter den tidligere treningslisensen og konkurranselisensen, slik at alle som løser de har muligheten fritt til å velge om de vil konkurrere eller ikke uten å måtte løse en ny lisens. Det er kompetansekrav – gjennomført lisenskurs. Kan brukes i hele Norden. Inkluderer en utvidet forsikring.

Utøvertyper:

Utøverlisens 5-12 år (juniorutøvere)

Lisensen kan løses fra og med den dagen utøveren har fylt 5 år, til og med det året utøver fyller 12 år. Lisensen kan benyttes i både trening og konkurranse i Norden.  For konkurranser, se barneidrettsforskriften.

Utøverlisens fra 13-19 år (ungdomslisens)

Utøvere fra 13-19 år er ungdomsutøvere og kan løse alle lisensene i NMF systemet. Disse kan konkurrere i utlandet, men da kreves det at de løser internasjonal lisens.

Utøverlisensen fra 20 år (seniorlisens)

Utøvere fra 20 år er seniorutøvere og kan løse alle lisensene i NMF systemet. Disse kan konkurrere i utlandet, men da kreves det at de løser internasjonal lisens.

Internasjonal lisens

Utøvere som skal konkurrere utenfor Norden må ha denne lisensen. 

 

FIM lisens

Dersom man skal delta i EM eller VM i en av grenene i seksjon Motorsykkel og Snøscooter må man i tillegg til NMFs internasjonale lisens ha en FIM lisens. FIM lisensen er ulik avhengig av gren og mesterskap, samt at det er mulighet for engangslisens og helårslisens. For å få informasjon om hvilken lisens utøver trenger, ta kontakt med NMFs administrasjon.

 

Tillegg:

Oppgradering av forsikringsdekning

Dersom man har løst nasjonal lisens med utvidet forsikringsdekning, men ønsker en max forsikringsdekning kan dette kjøpes ekstra i NMF lisenssystem. Ta kontakt på nmf@nmfsport.no

Søke om tilleggsgren

Du kan ha så mange grener du ønsker på lisensen din. Dette er gratis for barn og kr 200,- ekstra per tilleggsgren for ungdom og voksen (fra 13 år).  Men for å få tildelt tilleggsgren kreves det praksis med klubbens greninstuktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder. Greninstruktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder signerer søknaden din om utøverlisens (husk å kryss av – Utvidelse til å gjelde flere grener). Søknaden sendes på e-post nmf@nmfsport.no 

NB: Det er viktig å presisere hva som er hovedgren og hva som er tilleggsgren. Dette vil bli synlig i lisensoversikten din. 

Lisensen legges til i MinIdrett.

Lisenskort

NMF utsteder ikke lenger lisenskort. Du finner lisensene dine i MinIdrett. 

Når det gjelder funksjonærlisenser (teknisk kontrollant, stevneleder, jury og juryleder) vil man kunne se kompetanse og skrive ut sin idretts-cv på www.minidrett.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen