Tilskudd til politiutgifter ved idrettsarrangement for barn og unge

NIF har utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for fordeling av midlene. Se vedlegg. Retningslinjene er de samme som i 2017. 
 
Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Se vedlegg 

Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019. 
 
Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer skal legges ved søknaden.  
 
Se forøvrig vedlagte retningslinjer. Det finnes informasjon om ordningen på NIFs hjemmeside under fanen klubbguiden og støtteordninger. 

relaterte innlegg

FIM brand
JAtakk_danielle-stein-BzbvXXl5_SA-unsplash
2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
Skroll til toppen