Strategiprosjekt 2021-2025

I perioden frem til ordinært forbundstingi april 2021 skal «Strategiprosjekt 2021-2025» arbeide med å utvikle NMFs langsiktige planverk og mål. Det vil bli rikelig anledning til at medlemsklubber og andre organisasjonsledd blir hørt om deres tanker knyttet til fremtidens NMF. I første omgang vil prosjektet be om innspill fra klubber, grener, seksjoner, regioner og øvrige deler av norsk motorsport. Alle deler av NMF oppfordres til å benytte muligheten til å verdiøke strategiarbeidet gjennom sine innspill. Prosjektet vil samle og strukturere det organisasjonen er opptatt av og dette vil bli benyttet som et verdifullt grunnlag for videre arbeid.Se «Involvering» for mer informasjon om hvordan du/dere kan påvirke strategiarbeidet.

Prosjekteier og styringsgruppe er forbundsstyret. Prosjektet ledes av generalsekretær Tony Isaksen og han har med seg en bredt sammensatt prosjektgruppe. Sammensetningen skal sikre at prosjektet har den riktige kompetansen for å lage en solid strategi/langtidsplan og at denne er forankret i en god forståelse for norsk og internasjonal motorsport. Mer om strategiprosjektets organisering finner du under «Organisering».

Strategiprosjektet har laget en prosjektplan som du finner under «Prosessen». Det tas sikte på å ha en overordnet strategi påplass til Motorsportkonferansen 2020, slik at grenene kan ta inn de viktigste strategiske satsningene for NMF inn i sine langtidsplanersom skal vedtas i forbindelse med MSK. En fullstendig strategi/langtidsplan skal sendes til høring 11. januar 2021.

Prosjektet håper at både prosessen og resultatet fører til et mer fremtidsfokusert og samlet forbund til det beste for alle som er engasjerte i norsk motorsport.

Team Norway MXs utviklingsgruppe hadde samling i helgen, under sommerlige forhold på Bybergsanden og Elgane. Her er en smakebit av noe av kjøringen.

@mathiaskjorstad  @mariusktm225
@adrianbolviken  @auclairracing87 
@espenblikstad

Team Norway MXs utviklingsgruppe hadde samling i helgen, under sommerlige forhold på Bybergsanden og Elgane. Her er en smakebit av noe av kjøringen.

@mathiaskjorstad @mariusktm225
@adrianbolviken @auclairracing87
@espenblikstad
...

257 1
Med ønske om et skikkelig godt og aktivt år i 2022🥳💪🏼🎉 og en stor takk for året som har gått👍

#motorsportforalle
#idrettsglede 
#godtnyttår

Med ønske om et skikkelig godt og aktivt år i 2022🥳💪🏼🎉 og en stor takk for året som har gått👍

#motorsportforalle
#idrettsglede
#godtnyttår
...

70 0
Riktig God Jul ønskes til alle motorsport entusiaster🌲🤶🎅
#motorsport #motorsportforalle #motorsykkel #trial #enduro #roadracing #quad #hillclimb #offroad #radiostyrt #elonroad #fuleonroad #båt #offshore #circuit #aquabike #vannjet #snøskooter #snowmobile #snowdrag #dragebike #snowcross #roadracing #trackbike #motorsports #snøscooter

Riktig God Jul ønskes til alle motorsport entusiaster🌲🤶🎅
#motorsport #motorsportforalle #motorsykkel #trial #enduro #roadracing #quad #hillclimb #offroad #radiostyrt #elonroad #fuleonroad #båt #offshore #circuit #aquabike #vannjet #snøskooter #snowmobile #snowdrag #dragebike #snowcross #roadracing #trackbike #motorsports #snøscooter
...

61 2
Tilbakeblikk fra #motorsportensmester2020🥇 . Tagg gjerne deg selv eller de utøverne du kjenner igjen😊👍

Tilbakeblikk fra #motorsportensmester2020🥇 . Tagg gjerne deg selv eller de utøverne du kjenner igjen😊👍 ...

116 0
Vår nye digitale brosjyre er klar og kan lastes ned ved å kopiere inn denne lenken:
https://www.visbrosjyre.no/NorgesMotorsportforbund02/MailView/

#motorsportforalle 
#kjoreglede #motorsykkel #radiostyrt #båtsport #snøscooter #idrettsglede

Vår nye digitale brosjyre er klar og kan lastes ned ved å kopiere inn denne lenken:
https://www.visbrosjyre.no/NorgesMotorsportforbund02/MailView/

#motorsportforalle
#kjoreglede #motorsykkel #radiostyrt #båtsport #snøscooter #idrettsglede
...

50 0