Strategiprosjekt 2021-2025/ Organisering

Strategiprosjektet har en prosjektgruppe med lang erfaring og en bred sammensetning av kompetanse. Arbeidet gjennomføres som et samarbeid mellom NMFs administrasjon og prosjektgruppen. Alle viktige avklaringer gjøres med forbundsstyret.

Se «Involvering» for oversikt over hvordan du/dere kan påvirke arbeidet.

Skroll til toppen