Samordnet rapportering har siste frist 30. april

Samordnet rapportering for 2021 ble åpnet tidlig denne måneden. Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Norges Idrettsforbund.

Slik som i fjor så er søknad om momskompensasjon for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering, ifølge NIF.

Hva skal rapporteres?

  1. Medlemstall og aktivitetstall.
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader.
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Start rapportering.

Hva menes med medlemstall og aktivitetstall?

Medlemmer som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det er også mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, skriver NIF.

Aktive medlemmer

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget, skriver NIF.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/samordnet-rapportering-for-2021-er-apnet/

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen