Arrangementregister - iSonen

iSonen er idrettens nye arrangementsløsning som NMF fra 1.1.2021 benytter som sitt arrangementssystem. Du går til www.isonen.com og logger inn med Idrettens ID. NB! Du må ha rollen som «arrangementsansvarlig» i din klubb for å ha tilgang til iSonen. Se hvordan klubben tildeler denne funksjonen her. Alle med denne rollen vil ha tilgang til alle klubbers arrangementer. 

Punkter å merke seg:

Nederst på siden har du alltid en linje med tre valg: Lagre og avslutt, tilbake og neste/forhåndsvisning. Dersom du ønsker å lagre for å fortsette på senere tidspunkt velger du lagre og avslutt. Du vil da finne igjen arrangementet under «min side» i menyen. Det er her du vil finne det igjen etter publisering også.

Arrangementstype:

Du velger først arrangør, videre skal du velge sport – velg den sporten arrangementet er for

Så skal du velge mellom ulike typer arrangement; Kurs, møte, arrangement og terminfestet arrangementet. Alle Norgesmesterskap og Norges Cup og regionsmesterskap faller innunder terminfestede arrangementer. Eksempel på internt arrangement er lokale klubbarrangementer. Merk at terminfestede arrangementer blir sendt til forbundet for godkjenning før de blir publisert.

 

Serie

Dersom ditt arrangement er en del av en serie, f. eks. regionsmesterskp, NESS, e.l., velger man serie etter at man har valgt «terminfestet arrangement» som arrangementstype.

Om arrangement:

Her kan du endre, dersom du gjorde feil under valg av arrangementstype øverst på siden, du kan endre sport/gren, arrangementstype og eventuelt serie. 

Under fanen «om arrangement» kan du huke av for om arrangementet skal være privat eller ikke (dette er kun et alternativ under interne arrangementer). Huker du av for denne vil ingen se arrangementet uten å ha blitt tilsendt en link med invitasjon.

Det er også mulig å bestemme at det kun er offisielle brukere som kan melde seg på. Dette kan arrangør selv velge om skal gjelde eller ikke, ved å huke av i boksen. Standard er at alle kan melde seg på, det vil si at dersom det kun skal være offisielle brukere må arrangør huke av for dette. Det anbefales å huke av for dette. 

Det er også på denne siden mulighet for å begrense antall deltagere på hele arrangementet. Dette er et frivillig punk, men dersom det benyttes vil det ikke kunne melde seg på flere deltagere enn det antall du skriver inn.

Medlemskap

Under medlemskap definerer du om det er krav til medlemskap i arrangementet. For å være i overenstemmelse med NMFs regelverk, må du minumom velge Norges Motorsportforbund, men dersom dette er et lukket arrangement kun for klubbens medlemmer kan også klubben sette at kun arrangørklubbens medlemmer kan melde seg på. 

Her kan du også velge om det skal være egen pris for klubbens medlemmer.

Du kan også legge til link til innmelding i din klubb, dersom du ønsker dette.

 

 

Sted/bane

Her legger du inn hvor arrangementet skal avholdes og banens navn (siste er valgfritt). Som du ser i bildet er det alltid mulig å lagre og fortsette senere.

Påmeldingsfrist:

Her kan du legge inn både start og sluttdato for arrangementet, samt start og sluttdato for påmelding. Etteranmelding registreres under opprettelse av klasser og øvelser.

Kontaktinfo og funksjonærroller:

Her skal du legge inn de funksjonærer du har i stevnet. Du velger funksjonær og skriver inn navnet på personen. Dersom du har skrevet feil i personens navn kan dette endres ved å trykke på de tre prikkene ved siden av navnet.

Bilder og dokumenter:

Du kan velge om du ønsker å legge til et bilde til arrangementet.

Under dokumenter kan du laste opp de filer som er relevante for arrangementet. Du kan her huke av for om dokumentet skal være offentlig eller ikke. Det anbefales å kun publisere PDF filer, da ikke alle filtyper er støttet av siden.

Sport:

Velg først hvilken informasjon du ønsker fra alle som melder seg på:

Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgift (eller startavgift) skal benyttes dersom det skal være en fast avgift til alle som melder seg på, i tillegg til avgift per klasse en utøver skal delta i.

Sport/gren:

Du kan nå velge om deltagere skal kunne melde seg på i kun en øvelse eller i flere.

Videre har du to alternativer: Opprett øvelse eller Offisiell øvelse.

Offisielle øvelser:

Dette er de klasser som er ferdig definert fra forbundet, dersom det mangler en klasse – ta kontakt med NMF så blir dette lagt til. For å få opp deltagernes startnummer, er det disse klassene som skal benyttes.

Opprett øvelse:

Dersom det skal være med klasser som ikke ligger som offisielle øvelser kan man opprette øvelse. Dersom det er skrivefeil eller andre feil kan klassene redigeres etter opprettelse ved å trykke på de tre prikkene ved siden av navnet.

NB: Ved å benytte dette alternativet vil ikke deltageres startnummer komme frem i påmeldingen.

Det er også her du legger til medlemspris dersom du tidligere huke av for dette alternativet. Du kan legge til flere øvelser samtidig om du ønsker dette. Du kan redigere, kopiere og slette øvelser etter at de er opprettet ved å trykke på de tre prikkene til høyre ved øvelsens navn.

 

Spørsmål til deltagere

Dette er felter som arrangør kan velge om skal være obligatoriske eller ikke, det vil også være felter som er obligatoriske fra systemet. Klubber kan også legge til egne ønskede felter, samt ta vekk de man ikke ønsker.

Etteranmelding

Dersom det skal være ulike prisnivåer på påmeldingen (eks. etteranmeldingsgebyr) registreres dette manuelt på hver klasse dette er aktuelt for. Ved etteranmeldingsgebyr må hele beløpet registreres, ikke bare gebyret, For eksempel, startavgiften er 100kr og etteranmeldingsgebyr er 50kr. Da må prisnivået skrives til 150kr – det summeres ikke automatisk.

Bilde 1

 

Lagkonkurranse:

Skal du arrangere konkurranse for lag, f. eksempel NM Lag eller en runde i liga? Velg øvelsen som heter «gren + NM Lag» eller lignende (navn noe avhengig av hvilken gren), deretter velger du klasser som til individuelle konkurranser. Når man velger øvelse lag, er det definert i henhold til SR i grenen hvor mange lagmedlemmer det skal være.

Det er kun person tildelt funksjonen «påmeldingsansvarlig» som kan melde på lag for sin klubb. Denne funksjonen tildeles på samme måte som andre i klubbadmin.

Lisens:

Det må alltid huskes å hukes av for helårslisens.

Varer og tjenester:

Under varer og tjenester kan du legge inn det som eventuelt er mulig å kjøpe/leie i depot/under arrangementet. Dette kan være leie av strøm, middag på kvelden, parkering, etc. Du kan avgjøre om det er gratis eller koster en sum, samt om du trenger mer informasjon til bestillingen.

Det er nå mulig å sette varer/tjenester som påkrevd.

Betaling:

Her velger du klubbens registrerte kontonummer.

Har du problemer, ta kontakt med NIF Support på tlf: 21 02 90 90 eller se brukerveiledninger her: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/BuypassPaymentManager/overview 

Forhåndsvisning

Før arrangementet publiseres eller sendes til NMF for godkjenning får du en forhåndsvisning av hvordan arrangementssiden vil se ut. 

Hvordan finne igjen et arrangement?

Om du har lagret for å fortsette senere eller arrangementet er ferdig publisert, kan du alltid finne igjen arrangementet under «min side». Her finner du arrangementene du er deltager på, arrangør og medarrangør.

Hvordan legge til medarrangør?

Skriv inn ønsket medarrangør sin epostadresse og trykk send. Vedkommende vil da få en epost med link til arrangementet (denne kan havne i søppelboksen). 

Når vedkommende har trykket på linken en gang vil arrangementet legge seg under medarrangør på min side.

Deltakerliste 

Du kan etter arrangementet er publisert og det har begynt å komme påmeldte velge om du ønsker å publisere en offentlig liste over påmeldte, du kan oppdatere startnummeroversikten og laste ned deltagerliste.

Dersom en utøver har problemer med å melde seg på eller har glemt å melde seg på før fristen har gått ut kan arrangør hjelpe ved å legge inn utøvers navn og epost her. Da vil utøver få en link tilsendt som den kan fylle ut nødvendig informasjon. NB: Utøver blir ikke påmeldt når arrangør fyller ut – utøver må gå inn på tilsendt link og fylle ut.

Sende melding til deltager:

Det er nå mulig å sende melding til deltager(e). Man kan velge om man skal sende til kun en deltager eller til alle påmeldte deltagere.

For å sende melding til alle deltagere: 

1. 

2. For å sende til én deltager

3. Uavhengig om man skal sende til én eller flere deltagere, kommer man til dette bildet. Følg videre instruksjoner i iSonen

Skroll til toppen