Retningslinjer mediebruk for Norges Motorsportforbund

Vårt forbund lever av omdømmet vår. Et godt omdømme er viktig for at vi skal føle stolthet, at vi skal være attraktive for sponsorer og utenforstående og slik at vi skal skape en god rekruttering. Det handler rett og slett om de assosiasjoner som er knyttet til Norges Motorsportforbund, våre tillitsvalgte, våre ansatte og våre medlemmer.

Omdømmet beskriver ikke minst vårt forhold til omverdenen – ja, hvordan andre ser på oss.

Vi har ikke gjort noen omdømmemålinger de senere årene, men hypotesen min er at omdømmet er alt annet enn bra per mai 2019. Gjennom flere år har vi skapt det omdømmet som vi fortjener – og det er ikke bra. Virkeligheten er nådeløs. Vi kan ikke kjøpe oss til et godt omdømme. Vi får det omdømmet vi fortjener, verken bedre eller dårligere. Det tar kort tid å rive ned troverdighet og omdømmet, og det tar lang tid å bygge opp igjen.

Nå føler jeg at vi nettopp har startet en prosess hvor vi skal bygge samt utvikle vårt omdømme. Kort sagt: vi skal styrke vår oppfatning og våre assosiasjoner.

Derfor jobber vi nå med en plan for kommunikasjon, og ingredienser i dette er hvordan vi opptrer i mediene, både sosiale og redaksjonelle medier – og da først og fremst sosiale medier.

I første omgang har vi laget RETNINGSLINJER for mediebruk SOSIALE MEDIER inkludert.
Her er de:

Det er kun autoriserte personer som kan komme med uttalelser og innlegg i sosiale medier på vegne av Norges Motorsportforbund. Dette betyr at de representerer NMF i form av at de er tillitsvalgte på ulike nivåer, ledere, ansatte etc. Alle har vi et ansvar for NMFs omdømme.

Ved all kommunikasjon i sosiale medier på vegne av forbundet skal man ivareta følgende:

 • Verdigrunnlaget til NMF skal ligge til grunn for all kommunikasjon
 • NMF skal strekke seg så langt som det er forsvarlig når det gjelder å fremstå med åpenhet og transparens
 • Vi skal være ærlige og troverdige
 • Vi skal opptre med aktsomhet, informativt og profesjonelt

Det er også viktig at all kommunikasjon skal være innenfor lovverket, forskrifter og avtaler:

 • Vi skal respektere opphavsrett og den enkeltes personvern
 • Vi skal unngå krenkelser av privatlivets fred
 • Vi skal ikke omtale sensitiv eller taushetsbelagt informasjon
 • Vi skal på ingen måte frembringe injurier

NMF respekterer den enkeltes ytringsfrihet – og vi ønsker ikke å redusere denne på noe som helst måte. Samtidig ønsker vi å komme med noen tips, råd og retningslinjer som er viktige for Norges Motorsportforbunds omdømme. Det er slik at ALLE medlemmer, tillitsvalgte, ansatte har et omdømmeansvar. Alvorlige brudd på dette, vil kunne føre til konsekvenser for den enkelte.

Selv som privatperson kan du skade omdømmet til forbundet. Det er derfor viktig å være varsom enten du skriver/kommuniserer som privatperson eller som representant for NMF.
Uansett: Kommunikasjon handler ikke minst om hvordan budskap blir tolket. Det er ikke avsenderen, men mottakeren, som «bestemmer» om du er privat eller ikke.

Via sosiale medier er det mange som har bygd opp et godt omdømme. Men det er også mange eksempler på det motsatte. Riving av omdømme går langt raskere enn det å bygge opp.

Vi har derfor følgende tips, råd og retningslinjer for deg i sosiale medier:

 • Vær bevisst på at du i sosiale medier/digitale medier avgir dine fotavtrykk
 • Vær bevisst på at dine personlige fotavtrykk også kan få profesjonelle konsekvenser
 • Vær bevisst på at digitale fotavtrykk vil ofte være synlig og søkbart i lang tid fremover
 • Vær bevisst på å unngå misforståelser – samt redusere tolkningsalternativer
 • Vær bevisst på det du selv formidler lett kan spres/bli delt
 • Vær bevisst på å formidle gode verdier og holdninger
 • Vær bevisst på å skrive i førsteperson når du uttaler deg som privatperson
 • Vær bevisst på spilleregler på alle nettsamfunn før du engasjerer deg
 • Vær bevisst på at enkelte nettsamfunn har svært dårlig omdømme, med ditto risiko
 • Vær bevisst på at du ikke legger ut innhold som kan skade ditt eller andres omdømme
 • Vær bevisst på at du tar forhold som angår jobb/organisasjon med den/de det gjelder
 • Vær bevisst på åpenhet/transparens
 • Vær bevisst på hvem du legger til i ulike grupper. Bevisstgjøre medlemmer hva formålet med gruppen er

Når det gjelder Norges Motorsportforbund som medlemsorganisasjon, bør vi være svært forsiktige med omtale rundt:

 • Virksomhetssensitive og taushetsbelagte temaer
 • Kolleger, ledere etc.
 • Leverandører, samarbeidspartnere og lignende
 • Konkrete prosjekter

Dessuten er det viktig at man er åpen, respekterer andres meninger og holdninger samt tar ansvar – også når man har gjort noe man angrer.

Det er lov til å kommunisere UNNSKYLD!!

Skulle noen være i tvil om hva de kan kommunisere på sosiale medier eller andre medier, så er det bare å ta kontakt med undertegnede. Det finnes ikke fasitsvar på alle spørsmål, men en diskusjon på forhånd før eventuell publisering vil alltid være fornuftig. Det vil alltid være lurt å få andre synspunkter og vurderinger!

Lykke til med mediebruken!

Vennlig hilsen

Tony Isaksen, generalsekretær

 

 

 

 

 

 

relaterte innlegg

NM-Veka Speedcross
20231126_091417
aktivitietslederkurs
Skroll til toppen