Forslag til kandidater for valget til seksjonsstyre motorsykkel

Som et ledd i arbeidet med å få frem best mulig underlag for innstillingen til seksjonsårsmøte  MC har valgkomiteen allerede startet sitt arbeid.  Det sittende seksjonsstyret kartlegges med spørsmål om ønske om gjenvalg. Forslag på kandidater fra klubbene er også et viktig element i det videre arbeidet. 

For å ha en så åpen prosess som mulig vil valgkomitéen offentliggjøre de innkomne forslag på kandidater i uke 32. Tidspunktet er satt for at valgkomiteen skal ha nok tid til en god og grundig prosess for gjennomføring av intervjuer av aktuelle kandidater før frist for offentliggjøring innstillingen i oktober.

Vi minner om at det er klubbenes styre som har forslagsrett, og det forutsetter selvfølgelig at kandidatene er forespurt og villige.  Forslag sendes inn ved å benytte vedlagte skjema og returnere til valgkomitéens mailadresse; mcvalg18@online.no snarest mulig og innen 1 juni 2018

Med hilsen valgkomitéen MC
Inger Marie Pauli, Terje Granheim, Per Ivar Lier og Marianne Lundevold. Vara; Kristin Hegre

relaterte innlegg

perkristian
Aage_Hansen_1959
Teambilde 2023
Skroll til toppen