Oppstart Kvalitetsklubb

29. april ble det første møtet med pilotklubbene gjennomført via TEAMS. Breddesjef i NMF, Erik Rønstad, roser de deltakende klubbene for deres initiativ så langt, noe som lover bra for fortsettelsen. Pilotklubbene vil være viktige bidragsytere for videreutviklingen av Kvalitetsklubbkonseptet, sier Rønstad videre.

I Kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje i nær tilknytning til aktiviteten i klubben, med et sterkt eierskap til prosessen. Slik bygges kontinuitet og kultur – hvor «Klubben er sjef, for sånn gjør vi det hos oss».

Følgende klubber er med i denne første pilotfasen:

Pilotklubber: Enebakk Motorsportklubb, Flittig Motocross & ATV, NMK Elverum, Skiptevt Motoraktivitetsklubb, Snillfjord Motorklubb

Konseptet er retningsgivende for utviklingsarbeidet i våre klubber og samarbeidet mellom medlem, klubb, region, Idrettskrets og forbund. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. 

Kvalitetsklubb vil kunne bidra til å forsterke den retningen vi allerede er på vei gjennom å jobbe for idrettsglede til alle og at alle skal bli inkludert, sier Wenche Remme, leder i Skiptevt Motoraktivitetsklubb. Videre sier Remme at Kvalitetsklubb vil øke deres bevisstgjøring rundt det at både nye og rutinerte utøvere skal få de utfordringene de trenger, og alle skal ha det gøy på trening og konkurranser. Remme er opptatt av å kunne legge til rette for at de som ønsker også skal ha mulighet til å drive med toppidrett. Samtidig skal de som bare vil trene og ha det gøy ha mulighet til nettopp det.

Klubber som har fokus på klubben som helhet er bedre rustet til å skape aktivitet for medlemmene sin. Når vi tenker helhet er det alle delene i klubben: organisasjon, trenere, ledelse, arrangement, aktivitetstilbud og anlegg. 

Snillfjord motorklubb har jobbet hardt med å legge tilrette for at flest mulig barn, ungdom og voksne skal få prøve motocross. Vi har tydeligvis lykkes med det og det har medført en stor vekst i aktiviteten og medlemsmassen, sier leder Jan Rune Berdal. Men vekst krever mer stadig mer av oss som organisasjon. Vi håper at deltakelsen i Kvalitetsklubb skal være med å gjøre oss enda bedre og mer bevisste vår rolle i idretten, sier Berdal videre. Motorsporten er nok tradisjonelt dårlig til å samarbeide på tvers av klubber og grener hevder han. Kvalitetsklubb tror jeg vil være nyttig med tanke på dette med erfaringsdeling og gjøre hverandre gode, avslutter Berdal.

Kvalitetsklubb vil være en viktig arena hvor klubbene selv vil kunne øke sin bevisstgjøring rundt egen utvikling i sitt eget tempo. Det er prosessen i seg selv som er det viktigste, og ikke nødvendigvis bare en sertifisering/stempel på hvor man har kommet.

Klubbens medlemmer og styret lager en felles beskrivelse av klubbens nåsituasjon, og deretter vurderer de sammen hvordan medlemmene ønsker at klubben skal utvikle seg. Ut fra disse vurderingene jobbes det med å finne og sette i gang virkemidler som bidrar til å lukke gapet mellom dagens situasjon og ønsket diskusjon.

Rønstad sier videre at det vil bli gjennomført klubbesøk til de ulike pilotklubbene. Dette vil være et viktig ledd med å utvikle konseptet, og erverve seg ny kunnskap om miljøene, som vil komme hele motorsport Norge til nytte. Disse besøkene er tenkt å foregå frem til sommeren 2020 (gitt at dagens Koronasituasjon tilsier det). Følgende tentative plan for veien videre i Kvalitetsklubb vil være gjeldende:

 • Pilotklubber sertifisert på nivå 1 innen 30. Juni. 
 • Prosess for sertifisering nivå 1, åpnes opp for resten av motorsport Norge fra 15. august 
 • Målsetning for sertifisering innen MSK. 
 • Pilotklubber starter opp med å utvikle Bedre klubb 2 (prosess sertifisering nivå 2) fra 15. August. 
 • Pilotklubber sertifisert på nivå 2 innen MSK 
 • Prosess for sertifisering nivå 2, åpnes opp for resten av motorsport Norge januar 2021 
 • Målsetning for sertifisering innen 30. juni 2021. 

Kvalitetsklubb vil ha 4 ulike nivåer, men for NMF sin del vil man i første omgang kun ha fokus på nivå 1 og 2.

Nivå 1 vil ha fokus på elementær i det å drifte en klubb rent organisatorisk. Følgende prioriterte områder vil være gjeldende: 

 • Organisasjon/fundamentet i klubb

Nivå 2 vil ha fokus på å videreutvikle organisasjon og skape god aktivitet. Følgende prioriterte områder vil være gjeldende: 

 • Organisasjon
 • Aktivitet
 • Kompetanse/utdanning
 • Samfunns- og verdiarbeid

relaterte innlegg

Bilde1
NIF-LOGO-XXX
Norges-Idrettsforbund
Skroll til toppen