Drifte klubben


Gjennomførsel av årsmøte


Lovnorm for idrettslag


Idrettsdugnad


Personvern i idretten/ filming/ streaming av barn og unge


NIFs økonomiside


Idrettens maler og veiledere

Her kan du finne relevant informasjon for våre klubber.

Hvordan gi personer funksjoner i Klubbadmin

Mange roller i idretten kan tildeles elektronisk. Eksempelvis lisensansvarlig og politiattestansvarlig. Her finner du veiledning på hvordan du som klubbleder kan tildele disse rollene i klubbadmin. 

Hva trenger jeg å vite om politiattestordningen?

Alle personer som har tillits- og ansvarsroller hvor barn er involvert trenger politiattest. For NMF gjelder dette flere grunnleggende roller som sikkerhetsleder og aktivitetsleder. Her finner du mer informasjon om hva politiattestansvarlig i klubb må huske på. 

Buypass Payment Manager

Buypass Payment Manager er et verktøy for betalingsbrukersteder som gir mulighet til å se alle innbetalinger og trekk av betalingsgebyrer samt gjøre tilbakebetalinger og overføringer. Det er denne betalingsløsningen alle idrettens systemer bruker. Klikk her for å komme til en hjelpeside for dette verktøyet.

Hvordan legge opp lisens for medlemmer i SportsAdmin

Linken over gir deg instruksjoner for hvordan du kan legge opp lisens for klubbmedlemmer i SportsAdmin.

Hvordan melde inn et nytt medlem?

Linken over tar deg til NIFs egne sider. Her følger en veiledning på hvordan du som klubbadministrator kan melde inn et medlem enklest mulig.

Hvordan sette opp enklere innmelding?

NIFs innmeldingsside gjør at nye medlemmer enkelt kan melde seg inn i idrettslaget og samtidig betale første medlemskontingent.

Personen som vil bli medlem behøver ikke lenger å sende søknad og idrettslaget behøver ikke godkjenne medlemssøknader. Mindre administrasjon for idrettslaget.

Støtte og tilskuddsordninger

Her finner du stor oversikt over støtte og tilskuddsordninger dere som klubb kan søke på. 

Årshjul for NMF klubber

På denne linken finner NMF klubber en mal til århjul de kan benytte i hverdagen. Her ligger også viktige overordnede frister inne som Forbundsting, Motorsportkonferansen og lignende. 

Hvordan registrere klubbsykler i kjøretøyregisteret?

Inntil videre. Er det ingen funksjon i det nye kjøretøyregisteret for klubber til å registrere klubbsykler selv. Ønsker du å registrere sykler på klubben, ta kontakt med NMF på nmf@nmfsport.no og marker Tittelen i mailen med “Registrere klubbsykler”. Innbetalingen av avgiften på syklene gjøres til konto 1813.40.20179, merket med kjøretøybevis og kvitteringen for innbetaling legges ved i e-posten. Fra 1. februar 2021 koster kjøretøyregistrering per sykkel kr 150,- uavhengig av hvilken registrering dette er. 

Klubbovergang

Klubber som er involvert i en overgangssøknad, både ny og gammel, får varsel på mail om at det er kommet en ny overgangssøknad.

Godkjenne overgang – Ny klubb
  1. Ny klubb får e-post med beskjed når en spiller søker om overgang til klubben.
  2. Logg på via SportsAdmin for å godkjenne overgangen.
  3. Under «person» finnes valget «overgang». Her ligger overganger som venter på godkjenning.
  4. Godkjenn overgangen.
Godkjenne overgang – Tidligere klubb
  1. Når ny klubb har godkjent en overgang, blir den sendt videre til godkjenning av gammel klubb.
  2. Gammel klubb har 20 dager på å godkjenne/avvise fra e-post om søknad er mottatt. Dersom gammel klubb ikke godkjenner/avviser innen 20 dager, blir overgangen automatisk godkjent.
  3. Gammel klubb må godkjenne overgangen dersom man ikke kan dokumentere at utøver har utestående gjeld til klubben.

Hvordan søke oppe kompetanse i egen klubb?

Å vite hvem som har hvilken kompetanse i egen klubb kan være uoversiktlig. Her finner du en guide til hvordan du kan søke opp all kompetanse i egen klubb.

[docsmini tag=”klubbinformasjon”]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


Skroll til toppen