Nyttige kurs i regi av Idrettskretsene

Idrettskretsene tilbyr ulike tverrfaglige kurs som har som mål å øke kompetansen til de tillitsvalgte. I tillegg kan de tilby andre kurs på forespørsel.

Å kunne tilby god aktivitet er idrettslagets viktigste formål. Idrettskretsene har som mål å tilby kurs- og kompetansehevende tiltak tilpasset de behov som finnes, og til en hver tid sørge for at tiltakene er av god kvalitet. Vi ønsker at det skal være enkelt å være tillitsvalgt. Derfor oppfordrer vi klubbene til å sette av litt tid på kurs.

Om det er ett kurs NMF vil anbefale klubbene i første omgang, så er det Klubbens styrearbeid i praksis. Dette kurset anbefaler vi at alle idrettslag gjennomfører etter avholdt årsmøte. Kurset gir deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. Kurset er delt i tre hoveddeler:

  • ansvarsoppgaven. Her får du en gjennomgang av de viktigste lover og regler
  • ressursoppgaven. Idrettslaget bør jevnlig diskutere hvilket ressursbehov de har og hvordan de skal ivaretas
  • strategioppgaven. Hvordan skal vi sikre at idrettslaget står sterke til å møte fremtidige utfordringer.

For mer info om hvilke kurs Idrettskretsene kan tilby, og hvem man skal kontakte i sin respektive Idrettskrets, se følgende link https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbutvikling/kurs/

Har dere ytterligere spørsmål og anbefalinger rundt kurs i Idrettskretsene, send gjerne en epost til erik@nmfsport.no (Breddesjef – Erik Rønstad).

Lykke til med kompetansehevingen ute i klubb.

relaterte innlegg

Bilde1
NIF-LOGO-XXX
Norges-Idrettsforbund
Skroll til toppen