Arrangementsinformasjon

På denne siden finner du informasjon om arrangementsrutine. Fra hvordan søkeprosess for tildeling av nasjonale statuskonkurranser og åpne konkurranser, til rapportering etter endt arrangement. Siden er delt opp i 3 deler; Søknadsprosess, planlegging og gjennomføring, og rapportering.

 

Søknadsprosess

I henhold til Nasjonalt Konkurransereglement (NKR) §7.1, skal alle nasjonale statuskonkurranser søkes om til NMF senest 1. juni året før konkurransen. Dette gjøres via et søknadsskjema som sendes inn til nmf@nmfsport.no innen fristen. Søknadsskjemaet finner du på høyre side. I skjemaet står nødvendig informasjon om hva som skal til for å få tildelt et arrangement, samt hva som må vedlegges søknaden for at søknaden skal bli tatt med i videre behandling. Dersom din klubb ønsker å søke om et arrangement, men har spørsmål i forbindelse med prosessen eller andre relaterte spørsmål, ta kontakt med NMFs administrasjon, nmf@nmfsport.no.

NKR §7.1 sier også at alle åpne nasjonale konkurranser skal søkes om innen 1.oktober. Det benyttes eget søknadsskjema for disse konkurransene som du finner på høyre side.

Behandlingsprosess søknader

Når søknadsfristen er over vil alle innkomne fullstendige søknader bli gjennomgått av administrasjonen før de sendes til den respektive gren for siste behandling. Grenen skal så sette opp et utkast til terminliste som presenteres under grenens møte på MSK, først etter dette vil endelig tildeling av arrangementer skje og svar på søknader vil bli sendt ut fra gren. Endelig terminliste for hele forbundet blir bestemt innen 15. januar i henhold til NKR §7.3 og publisert på NMFs nettsider.

Planlegging og gjennomføring

Når nasjonale statusarrangement tildelt vil arrangørklubb bli informert om dette og tilsendt en arrangørkontrakt som skal signeres. Dette er for å kunne ivareta både arrangørklubb og NMFs rettigheter på en best mulig måte for begge parter. En kommentarutgave av denne kontrakten finner du til høyre på siden. Arrangørklubb og NMF går i dialog rundt denne kontrakten før den signeres for å avklare eventuelle spørsmål arrangørklubb måtte ha.

Videre i planleggingsfasen er det arrangørklubb selv som er ansvarlig for planleggingen av arrangementet, i samråd med grenansvarlig. Det er utarbeidet arrangørmanualer for de fleste av våre grener, det jobbes med å utarbeide manualer for alle grener. Du finner alle ferdige manualer her

Til arrangementet skal det utarbeides tilleggsregler for arrangementet og opprettes påmelding via påmeldingssystemet NMF benytter, iSonen. Du finner mal for tilleggsregler som skal benyttes til høyre på siden, og du finner veiledningsvideoer for iSonen her.

Det skal også utpekes en jury til arrangementet. Denne skal til Norgesmesterskap bestå av juryleder, NMFs jurymedlem og klubbens jurymedlem, mens til Norges Cup og andre åpne konkurranser er det minimum en juryleder som må utpekes (NB, Radiostyrt Motorsport har egne krav, se SR RSM §15.2.1). Det er grenen som utpeker juryleder til både NM og NC, samt NMFs jurymedlem til Norgesmesterskap. Informasjon om juryens arbeid og relevante dokumenter for juryen finner du her.

Andre relevante dokumenter som kan bli nødvendige under gjennomføringen av arrangementet ligger også på høyre side her. 

Rapportering

Når arrangementet er ferdig, skal det sendes inn rapporter fra arrangementet. Dette er det under Norgesmesterskap juryleder som er ansvarlig for at blir gjort og stevneleder under alle andre arrangementstyper. Dokumenter som skal sendes inn er:

  • Stevnerapport
  • Resultatlister
  • Juryprotokoller
  • Skadeskjemaer på alle skader som oppstår
  • Protestdokumenter dersom det ble levert inn protest

Skadeskjema finner du til høyre på siden her, mal for stevnerapport, juryprotokoll og dokumenter relevant til protester finner på du siden til juryens arbeid.

[docsmini tag=Arrangement]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen