Arrangementsverktøyet iSonen

iSonen er idrettens nye arrangementsløsning som NMF fra 1.1.2021 skal benytte i stedet for tidligere system (Mita). Du går til www.isonen.com og logger inn med Idrettens ID. NB! Du må ha rollen som «arrangementsansvarlig» i din klubb for å ha tilgang til iSonen. Se hvordan klubben tildeler denne funksjonen her.

Punkter å merke seg:

Nederst på siden har du alltid en linje med tre valg: Lagre og avslutt, tilbake og neste/forhåndsvisning. Dersom du ønsker å lagre for å fortsette på senere tidspunkt velger du lagre og avslutt. Du vil da finne igjen arrangementet under «min side» i menyen. Det er her du vil finne det igjen etter publisering også.

Arrangementstype:

Du velger først arrangør, videre skal du velge sport – her skal det alltid velges «Motorsport»

Så skal du velge mellom ulike typer arrangement; Kurs, møte, arrangement og terminfestet arrangementet. Alle Norgesmesterskap og Norges Cup og regionsmesterskap faller innunder terminfestede arrangementer. Eksempel på internt arrangement er lokale klubbarrangementer. Merk at terminfestede arrangementer blir sendt til forbundet for godkjenning før de blir publisert.

Serie

Dersom ditt arrangement er en del av en serie, f. eks. regionsmesterskp, NESS, e.l., velger man serie etter at man har valgt «terminfestet arrangement» som arrangementstype.

Om arrangement:

Her kan du endre, dersom du gjorde feil under valg av arrangementstype øverst på siden.

Under fanen «om arrangement» kan du huke av for om arrangementet skal være privat eller ikke (dette er kun et alternativ under interne arrangementer). Huker du av for denne vil ingen se arrangementet uten å ha blitt tilsendt en link med invitasjon.

Det er også mulig å bestemme at det kun er innloggede brukere som kan melde seg på. Dette kan arrangør selv velge om skal gjelde eller ikke, ved å huke av i boksen. Standard er at alle kan melde seg på, det vil si at dersom det kun skal være innloggede brukere må arrangør huke av for dette.

Det er også på denne siden mulighet for å begrense antall deltagere på hele arrangementet. Dette er et frivillig punk, men dersom det benyttes vil det ikke kunne melde seg på flere deltagere enn det antall du skriver inn.

Sted/bane

Her legger du inn hvor arrangementet skal avholdes og banens navn (siste er valgfritt). Som du ser i bildet er det alltid mulig å lagre og fortsette senere.

Påmeldingsfrist:

Her kan du legge inn både start og sluttdato for arrangementet, samt start og sluttdato for påmelding. Etteranmelding registreres under opprettelse av klasser og øvelser.

Kontaktinfo og funksjonærroller:

Her skal du legge inn de funksjonærer du har i stevnet. Du velger funksjonær og skriver inn navnet på personen. Dersom du har skrevet feil i personens navn kan dette endres ved å trykke på de tre prikkene ved siden av navnet.

Bilder og dokumenter:

Du kan velge om du ønsker å legge til et bilde til arrangementet.

Under dokumenter kan du laste opp de filer som er relevante for arrangementet. Du kan her huke av for om dokumentet skal være offentlig eller ikke. Det anbefales å kun publisere PDF filer, da ikke alle filtyper er støttet av siden.

Sport:

Velg først hvilken informasjon du ønsker fra alle som melder seg på:

Påmeldingsavgift

Påmeldingsavgift (eller startavgift) skal benyttes dersom det skal være en fast avgift til alle som melder seg på, i tillegg til avgift per klasse en utøver skal delta i.

Her har du to alternativer: Opprett øvelse eller Offisiell øvelse.

Offisielle øvelser:

Dette er de klasser som er ferdig definert fra forbundet, dersom det mangler en klasse – ta kontakt med NMF så blir dette lagt til. For å få opp deltagernes startnummer, er det disse klassene som skal benyttes.

Opprett øvelse:

Dersom det skal være med klasser som ikke ligger som offisielle øvelser kan man opprette øvelse. Dersom det er skrivefeil eller andre feil kan klassene redigeres etter opprettelse ved å trykke på de tre prikkene ved siden av navnet.

NB: Ved å benytte dette alternativet vil ikke deltageres startnummer komme frem i påmeldingen.

 

Spørsmål til deltagere

Dette er felter som arrangør kan velge om skal være obligatoriske eller ikke, det vil også være felter som er obligatoriske fra systemet. Klubber kan også legge til egne ønskede felter, samt ta vekk de man ikke ønsker.

Etteranmelding

Dersom det skal være ulike prisnivåer på påmeldingen (eks. etteranmeldingsgebyr) registreres dette manuelt på hver klasse dette er aktuelt for. Ved etteranmeldingsgebyr må hele beløpet registreres, ikke bare gebyret, For eksempel, startavgiften er 100kr og etteranmeldingsgebyr er 50kr. Da må prisnivået skrives til 150kr – det summeres ikke automatisk.

Bilde 1

 

Lagkonkurranse:

Skal du arrangere konkurranse for lag, f. eksempel NM Lag eller en runde i liga? Velg øvelsen som heter «gren + NM Lag» eller lignende (navn noe avhengig av hvilken gren), deretter velger du klasser som til individuelle konkurranser. Når man velger øvelse lag, er det definert i henhold til SR i grenen hvor mange lagmedlemmer det skal være.

Det er kun person tildelt funksjonen «påmeldingsansvarlig» som kan melde på lag for sin klubb. Denne funksjonen tildeles på samme måte som andre i klubbadmin.

Lisens:

Det må alltid huskes å hukes av for helårslisens.

Varer og tjenester:

Under varer og tjenester kan du legge inn det som eventuelt er mulig å kjøpe/leie i depot/under arrangementet. Dette kan være leie av strøm, middag på kvelden, parkering, etc. Du kan avgjøre om det er gratis eller koster en sum, samt om du trenger mer informasjon til bestillingen.

Det er nå mulig å sette varer/tjenester som påkrevd.

 

Betaling:

Her velger du klubbens registrerte kontonummer.

Har du problemer, ta kontakt med NIF Support på tlf: 21 02 90 90 eller se brukerveiledninger her: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/BuypassPaymentManager/overview 

Forhåndsvisning

Før arrangementet publiseres eller sendes til NMF for godkjenning får du en forhåndsvisning av hvordan arrangementssiden vil se ut. 

Hvordan finne igjen et arrangement?

Om du har lagret for å fortsette senere eller arrangementet er ferdig publisert, kan du alltid finne igjen arrangementet under «min side». Her finner du arrangementene du er deltager på, arrangør og medarrangør.

Hvordan legge til medarrangør?

Skriv inn ønsket medarrangør sin epostadresse og trykk send. Vedkommende vil da få en epost med link til arrangementet (denne kan havne i søppelboksen). 

Når vedkommende har trykket på linken en gang vil arrangementet legge seg under medarrangør på min side.

Deltakerliste 

Du kan etter arrangementet er publisert og det har begynt å komme påmeldte velge om du ønsker å publisere en offentlig liste over påmeldte, du kan oppdatere startnummeroversikten og laste ned deltagerliste.

Dersom en utøver har problemer med å melde seg på eller har glemt å melde seg på før fristen har gått ut kan arrangør hjelpe ved å legge inn utøvers navn og epost her. Da vil utøver få en link tilsendt som den kan fylle ut nødvendig informasjon. NB: Utøver blir ikke påmeldt når arrangør fyller ut – utøver må gå inn på tilsendt link og fylle ut.

Sende melding til deltager:

Det er nå mulig å sende melding til deltager(e). Man kan velge om man skal sende til kun en deltager eller til alle påmeldte deltagere.

For å sende melding til alle deltagere: 

1.

2. For å sende til én deltager

3. Uavhengig om man skal sende til én eller flere deltagere, kommer man til dette bildet. Følg videre instruksjoner i iSonen

Ofte stilte spørsmål om Isonen

På denne siden hat vi samlet svarene på de oftest stilte spørsmålene om Isonen. 

Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb 

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og  finn en klubb i nærheten av deg👍 

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen! 

#motorsportgledetilfolket 
#motorsportglede 
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin 
#motorsportforalle 
#nmfbalanse 
#balanse

Tilbakeblikk fra Region Cup Sør i Grimstad i regi av #grimstadtrialklubb

Har du lyst til å prøve #trial så gå inn på www.nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg👍

Vi i motorsporten ønsker alle velkommen!

#motorsportgledetilfolket
#motorsportglede
#idrettsglede
#mestring
#adrenalin
#motorsportforalle
#nmfbalanse
#balanse
...

66 5
Lyst til å kjøre #trial? 
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍 

#kråkerøytrialclub 
#motorsportglede 
#motorsportgledetilfolket 
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline 
#nmveka2022 
#nmvekaskien

Lyst til å kjøre #trial?
Her er en video til inspirasjon laget av @kulturskolenifredrikstad 👍

#kråkerøytrialclub
#motorsportglede
#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#motorsport
#adrenaline
#nmveka2022
#nmvekaskien
...

39 0
Motorsporten er full av flinke utøvere💪🏼 her representert ved #enduro utøver @vilde.holt 

Vilde er tilbake i #Portugal 🇵🇹 hvor hun trener, og i helgen skal hun kjøre løp. 

Har du lyst til å prøve å kjøre? Gå inn på nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg. Motorsporten har tilbud som passer for alle.

#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#adrenalin
#idrettsglede
#motorsportforalle

Motorsporten er full av flinke utøvere💪🏼 her representert ved #enduro utøver @vilde.holt

Vilde er tilbake i #Portugal 🇵🇹 hvor hun trener, og i helgen skal hun kjøre løp.

Har du lyst til å prøve å kjøre? Gå inn på nmfsport.no og finn en klubb i nærheten av deg. Motorsporten har tilbud som passer for alle.

#motorsportgledetilfolket
#kjøreglede
#adrenalin
#idrettsglede
#motorsportforalle
...

108 0
ONLINE TRENING
I kveld kl 18.00 er det siste online trening for sesongen. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på via Teams, og alt du trenger av utstyr er en matte eller et håndkle.
Her er en liten video til inspirasjon.
Blir du med? Tagg gjerne en venn du vil ta med deg 💪

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MyNWRjMjktZTY5Zi00MThjLWFhNGQtZGEyYjkzNDI5Zjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2215f463b8-3d16-4e6d-8229-f166120c5c54%22%7d

ONLINE TRENING
I kveld kl 18.00 er det siste online trening for sesongen. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på via Teams, og alt du trenger av utstyr er en matte eller et håndkle.
Her er en liten video til inspirasjon.
Blir du med? Tagg gjerne en venn du vil ta med deg 💪

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MyNWRjMjktZTY5Zi00MThjLWFhNGQtZGEyYjkzNDI5Zjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2215f463b8-3d16-4e6d-8229-f166120c5c54%22%7d
...

32 1
NM SNOWCROSS 2-3. april🇳🇴🏆 Det kommer til å bli fantastisk kjøring til glede for både publikum og utøvere👍🏁 Spesielt imponerende er de flinke arrangørene og frivillige hos @lakselv_motorklubb og #karasjokmotorklubb som tok arrangement på kort varsel👏🏼👏🏼👏🏼 Bare å glede seg!  #snowcross #snocross #nm #idrettsglede #motorsportglede #motorsportgledetilfolket #adrenalin #norge #kongepokal #lakselv #karasjok

NM SNOWCROSS 2-3. april🇳🇴🏆 Det kommer til å bli fantastisk kjøring til glede for både publikum og utøvere👍🏁 Spesielt imponerende er de flinke arrangørene og frivillige hos @lakselv_motorklubb og #karasjokmotorklubb som tok arrangement på kort varsel👏🏼👏🏼👏🏼 Bare å glede seg! #snowcross #snocross #nm #idrettsglede #motorsportglede #motorsportgledetilfolket #adrenalin #norge #kongepokal #lakselv #karasjok ...

63 0
#Amsoil 12 runde ble arrangert i EIk River i #Minnesota i natt. Amsoil er den internasjonale serien i snocross 

@eliasishoel vant i går og ble nr 8 i kveldens finale.

Han står nå med seks førsteplasser totalt i Amsoil i 2022, inkludert seieren i runde nummer 11 i Elk River.

Ser det gøy ut å kjøre snocross? Se nmfsport.no for å finne en klubb i nærheten av deg👍

Foto: fra Joe Harewicz - Media Producer. 

#motorsportglede #snocross #snocrosslive #snocrossracing #idrettsglede #motorsportgledetilfolket

#Amsoil 12 runde ble arrangert i EIk River i #Minnesota i natt. Amsoil er den internasjonale serien i snocross

@eliasishoel vant i går og ble nr 8 i kveldens finale.

Han står nå med seks førsteplasser totalt i Amsoil i 2022, inkludert seieren i runde nummer 11 i Elk River.

Ser det gøy ut å kjøre snocross? Se nmfsport.no for å finne en klubb i nærheten av deg👍

Foto: fra Joe Harewicz - Media Producer.

#motorsportglede #snocross #snocrosslive #snocrossracing #idrettsglede #motorsportgledetilfolket
...

60 0