Arrangementsverktøyet iSonen

iSonen er idrettens nye arrangementsløsning som NMF fra 1.1.2021 skal benytte i stedet for tidligere system (Mita). Du går til www.isonen.com og logger inn med Idrettens ID. NB! Du må ha rollen som «arrangementsansvarlig» i din klubb for å ha tilgang til iSonen. Se hvordan klubben tildeler denne funksjonen her.

Punkter å merke seg:

Nederst på siden har du alltid en linje med tre valg: Lagre og avslutt, tilbake og neste/forhåndsvisning. Dersom du ønsker å lagre for å fortsette på senere tidspunkt velger du lagre og avslutt. Du vil da finne igjen arrangementet under «min side» i menyen. Det er her du vil finne det igjen etter publisering også.

Arrangementstype:

Her kan du velge mellom internt arrangement og terminfestede arrangementet. Alle Norgesmesterskap og Norges Cup runder faller innunder terminfestede arrangementer. Eksempel på internt arrangement er lokale klubbarrangementer. Merk at terminfestede arrangementer blir sendt til forbundet for godkjenning før de blir publisert.

Om arrangement:

Under fanen «om arrangement» kan du huke av for om arrangementet skal være privat eller ikke (dette er kun et alternativ under interne arrangementer). Huker du av for denne vil ingen se arrangementet uten å ha blitt tilsendt en link med invitasjon.

Det er nå mulig å bestemme at det kun er innloggede brukere som kan melde seg på. Dette kan arrangør selv velge om skal gjelde eller ikke, ved å huke av i boksen. Standard er at alle kan melde seg på, det vil si at dersom det kun skal være innloggede brukere må arrangør huke av for dette.

Det er også på denne siden mulighet for å begrense antall deltagere på hele arrangementet. Dette er et frivillig punk, men dersom det benyttes vil det ikke kunne melde seg på flere deltagere enn det antall du skriver inn.

Påmeldingsfrist:

Vi venter på funksjonen for etteranmelding, frem til dette er på plass kan arrangør spesifisere når disse fristene er under tilleggsinformasjon og på datoen gå inn å endre priser og påmeldingsfrist.

Funksjonærroller:

Her skal du legge inn de funksjonærer du har i stevnet. Du velger funksjonær og skriver inn navnet på personen. Dersom du har skrevet feil i personens navn kan dette endres ved å trykke på de tre prikkene ved siden av navnet.

Bilde og dokument:

Du kan velge om du ønsker å legge til et bilde til arrangementet.

Under dokumenter kan du laste opp de filer som er relevante for arrangementet.

Etter gjennomføring av arrangement er det her resultater og andre dokumenter skal lastes opp, samt at de skal sendes til nmf@nmfsport.no. Du vil etter å ha valgt et dokument få alternativ om dokumentet skal være tilgjengelig for alle eller privat, her er det kun resultatfiler og tidskjema (o.l.) som skal være publisert. Eventuelle andre stevnedokumenter skal hukes av for privat.

Sport:

Her har du to alternativer: Opprett øvelse eller Offisiell øvelse.

Offisielle øvelser:

Dette er de klasser som er spesifisert i grenens spesialreglement som NM og NC klasser. Dersom disse klassene er med i arrangementet velges disse ut ifra den predefinerte listen. Dersom en gren ser ut til å mangle en gren, ta kontakt på nmf@nmfsport.no.

Opprett øvelse:

Dersom det skal være med klasser som ikke ligger som offisielle øvelser kan man opprette øvelse. Dersom det er skrivefeil eller andre feil kan klassene redigeres etter opprettelse ved å trykke på de tre prikkene ved siden av navnet.

Pris for klassene settes manuelt og du kan i begge legge inn spørsmål til deltager, f. eks.: navn på teammedlemmer, størrelse depot, ect.

NB: Dersom du oppretter egne øvelser vil ikke startnummer koblingen fungere, da må du legge til et spørsmål om hvilket startnummer utøver har.

 Lagkonkurranse:

Skal du arrangere konkurranse for lag, f. eksempel NM Lag eller en runde i liga? Velg øvelsen som heter «gren + NM Lag» eller lignende (navn noe avhengig av hvilken gren), deretter velger du klasser som til individuelle konkurranser. Når man velger øvelse lag, er det definert i henhold til SR i grenen hvor mange lagmedlemmer det skal være.

Lisens:

Det må alltid huskes å hukes av for helårslisens.

I 2021 er det åpnet for engangskonkurranselisens, om denne skal kunne brukes på en konkurranse – må dette krysses av på for hver enkelt klasse. Pris for engangslisens står i lisensmatrisen, kr. 990,-. iSonen fordeler automatisk lisensinntekter til forbundet og påmeldingsavgifter til arrangørklubb.

NB: engangskonkurranselisens har samme krav som en helårs nasjonal lisens, altså må man ha gjennomført kurs for å kunne kjøpe denne lisensen

Varer og tjenester:

Under varer og tjenester kan du legge inn det som eventuelt er mulig å kjøpe/leie i depot/under arrangementet. Dette kan være leie av strøm, middag på kvelden, parkering, etc. Du kan avgjøre om det er gratis eller koster en sum, samt om du trenger mer informasjon til bestillingen.

Betaling:

Her velger du klubbens registrerte kontonummer.

Har du problemer ta kontakt med NIF Support på tlf: 21 02 90 00

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.