Klubbinformasjon ang. medlemsrapportering

Dere får snart et brev fra NIF om idrettsregistreringen. Husk at alt må være klart innen 30. april. Dere må sjekke de tallene som NIF foreslår i KlubbAdmin (KA), og se om de er korrekte. Svært ofte viser det seg at man må telle opp manuelt, og korrigere tallene. Det er antall medlemmer per 31.12.2018 og antall aktive per 31.12.2018 som skal legges inn. Når det gjelder aktive, så kommer de tallene fra antall medlemmer dere har lagt inn i hver enkelt gren i KA. Det er derfor viktig at alle aktive medlemmer i klubben legges inn på gruppe (motorsport) og gren (trial, motocross, offshore osv.) i KA, da den funksjonen som teller aktivitet er basert på at det er gjort. Kun de sombare vil være medlemmer i klubben for å støtte den økonomisk bør ligge på klubbnivå. På samme måte kan dere flytte tidligere aktive ut av grener når de ikke lenger deltar i virksomheten, men allikevel fortsetter å være medlemmer. Har dere folk som er aktive i flere grener, så legg dem inn i alle aktuelle grener. De skal også telles inn på alle aktuelle grener når dere melder antall manuelt. Om dere i enkelte tilfelle skulle ende opp med flere aktive enn det er medlemmer i klubben, så er det altså ikke feil. Tenk tilbake til hva som var reelt hos dere før nyttår, og korriger tallene tilsvarende. Her er hva NIF sier om aktive: 

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også. 

Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til. Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer anses ikke som aktivt medlem. 

Husk at vi i NMF i de fleste grener har krav til at det skal være foresatt til stede ved trening og konkurranser når utøveren er under 16 år. De som har den rollen skal være medlemmer, og registreres som aktive. NMF har som mål i IPD å øke antall aktive medlemmer, første steg i den prosessen må i alle fall være å få registrert de vi allerede har. 

Dere må også oppdatere all informasjon om styresammensetning og kontaktdata gjennom KlubbAdmin, slik at vi til enhver tid har det vi trenger for å nå fram til dere. INMF bruker vi idrettens database for kontaktinformasjon. Vårt eget system, MITA, henter også sine data derfra. Nå er idrettsregistreringen en del av Samordnet rapportering, og da vil også disse tingene bli oppdatert i Brønnøysundregisterene. Vi oppfordrer også alle til å oppdatere sin profil i Min idrett, eller faktisk opprette den om de ikke allerede har gjort det. 

 

relaterte innlegg

FIM brand
JAtakk_danielle-stein-BzbvXXl5_SA-unsplash
2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
Skroll til toppen