Informasjon fra gren MX

Landslaget
Det har blitt ansatt en ny landslagstrener/sjef i motocross. Han heter Espen Blikstad og har lang erfaring fra internasjonal motocross. Espen ble ansatt fordi grenen så behov for en rolle som kunne dekke flere kompetansebehov enn å bare å være trener og/eller landslagssjef. Espen skal jobbe 70% av sin tid som trener/landslagssjef i MX, videre skal han jobbe 20% med trenerutvikling i NMF, og de siste 10% skal brukes på breddeidretten og støtte klubber i forbindelse med rekrutteringstiltak. Espen har altså en mer sammensatt rolle enn det som har vært tidligere, og dette alene er grunnen til at ikke Kenneth Gundersen lenger er trener for landslaget. Rykter om mislighold fra tidligere trener sin side avvises. Landslaget med Espen som trener har allerede avholdt 3 samlinger, og Espen er godt fornøyd med samarbeidet og utøverne. Til forskjell fra tidligere vil det ikke bli avholdt uttak til landslaget gjennom å søke plass, men det vil gjøres talentspeiding fortløpende. Dersom du ønsker informasjon om hva som er krav for å være en del av landslaget henvender du deg til Espen Blikstad. Han vil også kunne gi deg råd om hva du kan gjøre for å bli aktuell som landslagsutøver i framtiden om ikke tiden er inne nå.

Noen av utøverne som ble tatt ut på landslaget sent i 2018 valgte å si opp plassen sin for å kun trene videre med Kenneth Gundersen uten landslagsplass. Det har blitt avholdt møter og telefonsamtaler med disse utøverne for å kartlegge hvilke behov de har, og hvordan NMF kan legge til rette for at de kan kombinere trening med Gundersen og en plass på landslaget. Av alle utøverne som var med fra 2018 har alle blitt tilbudt plassen videre, og fire har takket ja til dette mens NMF fortsatt jobber med å se på en ordning for de øvrige.

I dag består landslaget av: Cornelius Tøndel, Henrik Wahl, Vilde Holt, Mathea Selebø, Sissel Sofie Larsen, Casper Olsen, Råg Rindal, Sander Agard-Michelsen og Runar Sudman.  

Terminliste
Det har vært gjort en stor jobb med å få på plass terminlisten for 2019. Sent publisert terminliste fra FIM/FIME og endringer i disse, samt å finne datoer som passer for de norske arrangørene har vært krevende, spesielt når det ene løpet måtte flyttes i etterkant av satt dato grunnet konflikt med annet lokalt løp. Alle har forsøkt å tilpasse seg for å finne løsninger, og terminlisten er nå publisert som endelig. Dessverre kolliderer NM på Re med en runde i Russland, og dette beklager grenen på det sterkeste. For 2020 sesongen ønsker man å kommunisere tettere og tidligere med de utøverne som kjører EM/VM for å se hvordan man kan legge til rette for flest mulig samt holde tettere dialog med arrangørene vil også bli prioritert.

Arbeidsgruppe
AMX består for 2019 av følgende personer:

Ole Ivar Bjørkmo (grenansvarlig)
Jørgen Bye (vara grenansvarlig)
Robert Bakaas
Anita Pedersen
Pål Johansen
Caroline Pettersen
Borgar Lunde

Arbeidsgruppen har fra MSK og frem til i dag avholdt 2 møter og mange telefonmøter, og det har fra grenen sin side blitt brukt mye tid på reglement, terminliste, kommunikasjon med arrangører og fokus på forbedring av rutiner og gjennomføringer av løp og andre oppgaver.

Arrangementer
Gren MX stiller på NMF sin stand på MC messa 29.-31.mars. Vi gleder oss til å møte flere MC interesserte, og håper gjerne du vil ta deg en tur innom standen vår. 

Følg også gjerne Facebook siden vår “Norges Motorsportforbund gren Motocross”.

Vi sees i depo om ikke lenge!

På vegne av arbeidsgruppen i MX,
Grenansvarlig Ole Ivar Bjørkamo

relaterte innlegg

perkristian
IMG_2037_Edit
Aage_Hansen_1959
Skroll til toppen