Hvordan melde inn skade

Når en skade har oppstått under trening eller løp skal denne meldes inn til forbundskontoret. Det skal benyttes egne skjemaer for dette.

 

Innmelding av skade og saksgang:

 1. Hvordan oppstår skaden?
  • På trening: Treningsansvarlig i klubb fyller ut individuelt skadeskjema for hver enkelt skade
  • Under konkurranse: Ansvarlig for medisinsk beredskap som fyller ut riktig skadeskjema for hver enkelt skade
 2. Skjemaene sendes til NMFs administrasjon på e-post
 3. Administrasjonen mottar saken og sender skadeskjema videre til forsikringsselskapet.
 4. Administrasjonen sender også bekreftelse til skadelidte eller foresatte (om under 18 år).
 5. Når forsikringsselskapet mottar skadesak, tar de kontakt med skadelidte. Men dersom skadelidte ikke hører noe fra forsikringsselskapet etter at skadelidte har mottatt bekreftelsen, må skadelidte selv ta kontakt med IF skadetelefon på dette tidspunktet.
 6. Ingen skadesaker blir behandlet av forsikringsselskapet uten at det foreligger et skadeskjema sendt fra NMF
 7. Spørsmål? Ta kontakt med NMFs administrasjon

Det skilles mellom skader som skjer i Norge og skader som skjer i utlandet.

Skadesaker som skjer i Norge

Når skade inntreffer på trening skal treningsansvarlig sørge for at det blir fylt ut et individuelt skadeskjema på hver enkelt skadesak. Skjema finner dere til høyre.
Inntreffer skade under konkurranse skal de som har ansvaret for medisinsk beredskap sørge for at dette skjemaet benyttes. Skjemaet som heter skaderapport for trening skal også fylles ut. Her er det viktig at opplysninger om baneforhold også blir fylt ut. Alle disse skadeskjemaene skal sendes inn til NMF på nmf@nmfsport.no . Det er viktig at disse skjemaene blir sendt inn så raskt som mulig da ingen saker om skader vil bli behandlet av forsikringsselskapet uten at det foreligger et skadeskjema. Dersom skadeskjema ikke sendes inn vil dette kunne forsinke saksbehandlingen på skadesakene. Når skadeskjemaet er mottatt sørger NMF for å oversende skadesaken til forsikringsselskapet. Ta kontakt med NMFs administrasjon dersom det er spørsmål

Skadesaker som skjer utenlands

Dersom det skulle oppstå en skadesak utenlands er det viktig at NMF varsles så raskt som mulig. Dersom skaden krever umiddelbar behandling skal det tas direkte kontakt med Europeiske Alarmsenter på telefon 0047 21495000. Sørg for at sykehus eventuelt behandlingssted overleverer den skadede (eller pårørende) dokumentasjon på skaden. Dersom det er mulig sørg også for å få overlevert skadebekreftelse fra arrangør.

Skadeskjema

Det finnes et eget skjema for skader som har oppstått under konkurranse. På det individuelle skadeskjemaet skal det krysses av for Ja eller Nei for om utøveren ønsker tilsendt forsikringspapirer for å melde skaden inn til forsikringsselskapet, dette skal vurderes og underskrives av lege. Det er viktig at det krysses av på dette feltet for å gi riktig saksbehandling. Skader som har oppstått under løp skal meldes inn på skjemaet Legerapport. Skjemaene skal være underskrevet at legen på stevnet.

Skader som har oppstått under trening skal meldes inn på eget skjema. Dette skal fylles ut og undertegnes av treningsansvarlig og sanitetsansvarlig under treningen. 

Har skaden skjedd under trening eller løp i utlandet må det sørges for at de nødvendige papirene sendes inn til forbundskontoret. 

Husk å ta vare på orginalkvitteringene som sendes til NMF sammen med det ferdig utfylte skadeskjemaet nmf@nmfsport.no[square_blue_link
tittel=”Skadeskjema”
link=”https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2020/02/20191128-Skadeskjema-.docx”%5D

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen