EFRA-lisensen faller bort

Det er også blitt innført nytt system fra EFRA.
Tidligere har administrasjonen i NMF registrert utøvere til de forskjellige mesterskap på EFRA sine sider.  Nå må utøvere gjøre dette selv. Dette betyr at hver og en må logge seg inn på EFRA sine sider, registrere ny profil og registrere seg selv til mesterskapene de har fått plass til.
Når en utøver har gjennomført dette får grenkoordinator RSM en melding og må bekrefte person og registrering.
Vedlagt ligger en veileder laget av EFRA for hvordan du går frem for å registrere profil og videre registrering til mesterskap.

NMF vil sende hver enkelt utøver som har søkt om plass i mesterskap beskjed i løpet av denne uka om plass har blitt tildelt eller ikke.

relaterte innlegg

kobbevik
Bilde nr1-Meg på galla
forside_
Skroll til toppen