Alvin (11) har falt for motorsporten

Alvin Reiersølmoen (bildet) i Moss MC-klubb er ikke som alle andre. Han har downs syndrom, men har funnet sitt rette element innen motorsporten. Terrengkjøring med ATV er favoritten.

Alvin er 11 år og har Downs syndrom. Fritidsaktiviteter har vært en utfordring for han.

-Terrengkjøring med ATV har imidlertid vist seg å være midt i blinken. Det gir  fysisk trening, mestringsfølelse og glede. Det gir også en god arena for samvær med andre, sier pappa John Reiersølmoen.

Alvin Reiersølmoen er utøver i Moss MC-klubb og klarer seg bra på deler av banen. En utfordring er imidlertid at banen er veldig smal og at det er mange trestubber i et hogstfelt som kan være vriene å komme forbi. I noen partier er også banen svært kupert uten særlig omkjøringsmulighet. Dette gjør det vanskelig, ikke bare for han, men også for nybegynnere i alle aldre.

– De siste årene har medlemsmassen i klubben vært i endring. Bredden blant utøverne har blitt større. Vi har nybegynnere fra 5 år og til pensjonsalder. Flere med innvandringsbakrunn har også kommet til. Jentene er på frammarsj. Her er Dina som også er utøver i Moss MC, sier leder Martin Ramsøe i Moss MC-klubb.  

Full fart i Moss. Foto: privat.

-Bredden i klubben ser ut til å ha kommet for å bli. Dette er bra på mange måter. Det er gir et mangfoldig og inkluderende miljø hvor flere vil føle seg hjemme. Det sikrer også ettervekst i klubben. På den andre siden gir det også noen utfordringer. Vi kan ikke lenger tenke slik at desto mer krevende løypa er, jo bedre er det. Vi må legge bedre til rette for større bredde, sier Martin Ramsøe.

Klubben jobber derfor nå for å videreutvikle terrengløypa.

-Vi trenger noen  partier som er mer egnet for nybegynnere og de med spesielle behov, og som kan sperres av når medlemmer med svært ulike behov trener samtidig. Dette blir et nokså krevende prosjekt. Klubben har vært i dialog med kommunen og har fått nødvendige tillatelser

-Kommer vi i mål med dette, har Moss MC stort potensial til å kunne gi et bredt tilbud. Også til de med spesielle behov. Banen ligger gunstig plassert med nærhet til befolkningssentra, men likevel slik til at ingen naboer plages av støy. Den kan derfor brukes tilnærmet uten begrensinger.  Klubben har satset på utdanning av aktivitetsledere, og har anskaffet utlånskjøretøy og utstyr. Vi har også klubbhus med nødvendige fasiliteter. Og ikke minst strøm. Slik batteriene nå utvikles, vil det bli stadig viktigere å legge til rette for elektriske terrengkjøretøy. Framtiden vår vil trolig bli mer elektrisk.  Og for alle. Ikke bare de høyt ferdighetsnivå, fortsetter Martin Ramsøe. 

På ATV i terrenget. Foto: Privat.

Det er noe nytt for klubben å få utøvere med spesielle behov. Og det vil trolig bare bli flere. I samarbeid med Ups and Downs i Østfold planlegger Moss MC «kom og prøv» for barn med downs syndrom til høsten.

-Da håper vi å kunne tilby baneforhold som passer for alle, avslutter Martin Ramsøe. 

Alle foto: privat.

relaterte innlegg

perkristian
Aage_Hansen_1959
Teambilde 2023
Skroll til toppen