Vil utvikle helhetlig strategi for norsk paraidrett

Med utgangspunkt i norsk idretts visjon om idrett for alle starter Norges idrettsforbund nå opp et arbeid for å utvikle en helhetlig strategi for norsk paraidrett, der breddeidrett og toppidrett er samlet i en felles overordnet strategi. Det skriver NIF.

Strategien skal arbeide for realisering av Idretten vil og Idretten skal, og har ambisjonen én idrett – like muligheter for alle – uansett!

Et førsteutkast til arbeidet med en ny parastrategi ble presentert på Lederforum 27. april i år. Det ble gitt tydelige tilbakemeldinger om viktigheten av dette arbeidet, og samtidig ble betydningen av god involvering i hele organisasjonen vektlagt, skriver NIF på sine hjemmesider.

Det er nå nedsatt en styringsgruppe som hadde sitt første møte fredag 3. september – og en prosjektgruppe som skal lede prosessene og det operative arbeidet.

Prosjektgruppen vil involvere organisasjonen gjennom innspillsmøter, som omhandler satsningsområdene nedfelt i strategidokumentet, gjennom hele prosjektperioden.

Ønskede effekter av en overordnet parastrategi vil være:

  • Bygge sterke lokale klubbmiljøer som rekrutterer flere aktive medlemmer og tilbyr et livslangt løp i paraidretten for alle målgrupper.
  • Rekruttere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne som trenere, ledere og tillitsvalgte.
  • Styrking av trenerkompetansen innenfor paraidrett i klubbene.
  • Være pådriver for utvikling av anlegg som er universelt utformet og spesielt tilrettelagt for et fullverdig. tilbud for paraidretten, herunder utstyr og ledsagere.
  • Utvikle parautøvere og lag på internasjonalt medaljenivå og tilrettelegge for morgendagens parautøvere i overgangen til paralympisk idrett på toppnivå.
  • Paraidretten (bredde og topp) skal være mer synlig i norsk idrett og i samfunnet.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/utvikling-av-en-helhetlig-strategi-for-norsk-paraidrett/

 

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen