Valgkomiteen trenger engasjerte klubber og tillitsvalgte

Valgkomiteen trenger engasjerte klubber og tillitsvalgte, et viktig Forbundsting står for døren!

NMF rigger seg for fremtiden og skal blant annet behandle forslag om organisasjonsendringer. Leder av valgkomiteen, Svein Elgvin, inviterer til enda større engasjement og deltagelse fra klubber og tillitsvalgte over hele landet. Vi trenger forslag til personer som kan fylle viktige posisjoner i forbundets sentrale styre og utvalg. Han uttaler: «Nå er det både et generasjonsskifte og et kompetanseskifte i NMF, forbundet rigger seg for fremtiden og vi trenger flere engasjerte tillitsvalgte».

I den forbindelse er det ikke bare forbundsstyrets posisjoner som skal velges, men spesielt er det flere posisjoner i ulike utvalg som skal dekkes. Det er behov for personer som har ulik bakgrunn fra motorsporten, med god kunnskap om motorsportens seksjoner og grener. Spesielt er det ønskelig med personer som har erfaring fra klubbarbeid, organisasjonserfaring og gjerne med ulik yrkesbakgrunn, men også yngre personer som har lyst til å delta, lære og være med å utvikle seg og forbundet er velkommen. NMF skal fremme inkludering og ønsker spesielt personer med forskjellig etnisitet, kjønn, seksuell legning og alder velkommen. Personer med spesiell kompetanse fra lov og juss, fra motorsport eller det sivile liv ønskes særlig velkommen.

Klubber bes derfor om å undersøke i egen medlemsmasse om der finnes personer som på bakgrunn av denne invitasjonen kan tenkes å gjøre en forskjell i neste tingperiode for å fremme idretten vår, sikre demokratisk utvikling og fremme motorsporten i Norge.

Klubber som har personer å fremme fyller ut skjemaet her og sende det til nmf@nmfsport.no innen torsdag 20. april. For mer info om aktuelle posisjoner, ta gjerne direkte kontakt med Svein Elgvin på telefon 48114555.

Svein Elgvin
Foto: Mona Hauglid

relaterte innlegg

FIM brand
JAtakk_danielle-stein-BzbvXXl5_SA-unsplash
2022_WorldMX_Agueda_MX2_NL603
Skroll til toppen