Utlysning av midler til idretten

Det er nå muligheter for å søke på midler til idrettslige formål.

Det er idrettsforbundet som nå opplyser om muligheter for diverse midler.

Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam til programmene Helse og Utvikling

Det gjelder muligheten til å søke om midler til Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen) via NIF i programmene Helse og Utvikling.

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via NIF til Siftelsen Dam.

Særforbund og idrettskretser kan søke via NIF for nasjonale/ regionale prosjekter styrt av særforbundet eller idrettskretsen. Dere tar da direkte kontakt med NIF v/ line.hurrod@idrettsforbundet.no. Øvrige org.ledd søker også via NIF, men må avklare sitt prosjekt med sitt særforbund/idrettskrets først. Dette for at særforbundet/idrettskretsen får mulighet til å:

 • gi føringer til underliggende ledd i tråd med strategiplaner
 • gi dem råd
 • opplyse om evt. egne eller andre støtteordninger i stedet/ i tillegg.
 • stoppe uegnede idrettslag fra å søke (idrettslag som ikke bør håndtere store pengesummer)

Det holder med muntlig kommunikasjon eller kort epost mellom underliggende ledd og særforbund/idrettskrets for å avklare om de kan søke. Underliggende ledd opplyser NIF om at ønsket prosjekt er avklart med særforbund/idrettskrets.

Utlysning av midler fra Stiftelsen Dam for 2021 gjennom programmet Helse

Alle idrettslag kan søke om midler til Stiftelsen Dam via Norges idrettsforbund til oppstart eller videreutvikling av prosjekter rettet mot sårbare og utsatte grupper.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med en fysisk sykdom
 • mennesker med psykisk sykdom eller
 • mennesker med lav betalingsevne

Idrettslag kan søke om støtte til prosjekter som innbefatter f. eks utsyr til trening, honorarer til trenere, kompetansehevende tiltak for trenere og ledere, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Det kan søkes om maks 1 million per år. Prosjektets varighet må være inntil 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist 15. august 2020
Søknadsfristen er 15. august 2020 for prosjekter med oppstart januar 2021. Du må bli opprettet som søker i god tid før fristen og tidligst 2. juni 2020.

For å bli opprettet som søker må du:

 1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:
 • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
 • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
 • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.
 1. Sende en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no i god tid innen søknadsfristen hvor du kort opplyser om:
 • prosjektets bakgrunn
 • prosjektets målsetting
 • prosjektets målgruppe
 • prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets
 1. NIF sender en bekreftelse på epost om at du kan bli opprettet som søker. Du oppretter en bruker på deg selv i www.damnett.no. NIF godkjenner deg og du får tilgang til et elektronisk søknadsskjema i damnett. Der må du fylle ut alle opplysninger, samt legge ved en prosjektbeskrivelse og budsjett. NIF sender deg mer informasjon dersom du blir opprettet som søker.

Les mer her og her.

Stiftelsen Dam kunngjør hvem som får midler 15. desember 2020.

Programmet Utvikling

Stiftelsen Dam lyser også ut midler i programmet Utvikling. Søknadsfrist til NIF er 1. september. Les mer her og her. Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen