Tilskudd til politiutgifter ved idrettsarrangement for barn og unge

NIF har utarbeidet et søknadsskjema og retningslinjer for fordeling av midlene. Se vedlegg. Retningslinjene er de samme som i 2017. 
 
Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Se vedlegg 

Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019. 
 
Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer skal legges ved søknaden.  
 
Se forøvrig vedlagte retningslinjer. Det finnes informasjon om ordningen på NIFs hjemmeside under fanen klubbguiden og støtteordninger. 

relaterte innlegg

20231126_091417
aktivitietslederkurs
Motorsportgallaen_23_SimenFauske_High08539
Skroll til toppen