Tilskudd fra KUD

Det blir nå mulig å søke om tilskudd til rekrutteringsutstyr paraidrett 2020.

Kulturdepartementet (KUD) gir årlig Norges Idrettsforbund (NIF) tilsagn om tilskudd på ordinære spillemidler til paraidrett. Dette er midler alle særforbundene kan søke om, ikke minst på vegne av klubbene.

Følgende kriterier gjelder for tildeling og bruk av midler i 2020:


• Pengene skal gå til særforbund (eier) som låner utstyret videre til klubber. Det må påregnes at utstyret skal kunne prøves ut av flere klubber.
• Midlene er øremerket til rekrutteringsutstyr som gjør at flere kan prøve idrett.
• Kostbart aktivitetsutstyr vil bli prioritert.
• Aktivitetsutstyr til toppidrett faller utenfor denne ordningen.
• Personlig utstyr faller utenfor ordningen.
• Dersom utstyret ikke kan anskaffes i Norge, kan kostnader for toll og frakt av utstyret dekkes av ordningen.
• Midlene benyttes til dekning av utstyr som er kjøpt inn i 2020.

Lenke til søknadsskjema finnes HER. https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=856980X215469614X57587


Søknadsfrist er 1. mai 2020.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen