Tildeling av spillemidler 2021 er vedtatt

Tildeling av spillemidler til idrettsorganisasjonen for året 2021 ble fredag vedtatt i statsråd. Idrettspresident Berit Kjøll (bildet) kommenterer saken.

Til sammen får Norges idrettsforbund en økning på 20 millioner kroner i forhold til 2020. Størst økning får særforbundene gjennom tilskuddet på 276 millioner, en økning på 10 millioner fra i fjor. Det skriver NIF i en pressemelding.

Norges idrettsforbund vil takke for tildelingen på 750 millioner kroner fra spillemidlene i 2020. Det totale tilskuddet fra spillemidlene til idrettsorganisasjonene tilsvarer en økning på 2,7 prosent fra i fjor. Til sammenligning forventer Norsk Tipping en vekst i sitt overskudd og således vekst i tippemidlene med 5 prosent, skriver NIF.

– Det er både glede og en viss bekymring knyttet til årets tildeling av spillemidler for 2021. Særforbundene har fått en solid økning i tilskuddet fra i fjor. Det er positivt og helt nødvendig sett i lys av den krevende økonomiske situasjonen mange særforbund står i som følge av koronasituasjonen. Jeg konstaterer imidlertid det store avviket mellom tildelt og omsøkt beløp til finansiering av de pågående digitalisering- og moderniseringsprosessene i norsk idrett, sier idrettspresident Berit Kjøll.

26,5 millioner kroner mindre enn NIF søkte om
Tildelingen på 135 millioner til Norges idrettsforbunds sentraladministrasjon er 26,5 millioner lavere enn omsøkt beløp (inkludert tilleggssøknad for merkostnader til Statens pensjonskasse). Søknadsbeløpet skulle blant annet dekke en styrket satsing på drift og sikkerhet for NIFs digitale tjenester til hele norsk idrett.

– Vi er helt enig med Kulturdepartementet at det er helt nødvendig å styrke både drift og sikkerhet rundt våre digitale tjenester i en tid med et stadig mer komplekst trusselbilde. Det er imidlertid ikke godt nok ivaretatt i tildelingen. Samtidig må frivillige organisasjoner fra og med 2021 gradvis dekke arbeidsgiverandelen av pensjonspremien til Statens pensjonskasse. Dette blir en betydelig merkostnad til neste år som ikke er hensyntatt ved årets tildeling, sier Kjøll.

Økning for Olympiatoppen
Olympiatoppen fikk i fjor en økning på åtte millioner kroner i tildelingen for 2020 for å styrke finansieringen av idretter og utøvere som ikke har tilstrekkelige markedsinntekter. For 2021 har Olympiatoppen fått en økning i tildelingen på 2,0 millioner kroner fra i fjor.

– Tildelingen gjør at arbeidet for å styrke landslagsvirksomheten til prioriterte særforbund i hovedsak kan opprettholdes. Dette er viktig både for å oppnå flere medaljer, og for å oppnå større bredde og mangfold i norsk toppidrett, sier Kjøll.

  • NIFs sentraladministrasjon (inkludert idrettskretsene) mottar 135 millioner i grunnstøtte. Dette er en økning på 5,5 millioner fra i fjor.
  • Særforbundene mottar 276 millioner kroner i grunnstøtte. Dette er en økning på 10 millioner fra i fjor.
  • Tilskuddet for tilrettelegging for barn, ungdom og bredde er på 174 millioner hvilket er en økning på 2,5 millioner fra i fjor.
  • Tilskuddet til toppidretten gjennom Olympiatoppen er på 165 millioner kroner. Dette er en økning på 2,0 millioner fra i fjor.


Økonomiske utfordringer
– For andre året på rad har vi fått en økning av spillemidler fra Kulturdepartementet på samtlige poster. Det er vi glade for og samtidig helt nødvendig i en krevende tid hvor flere av våre organisasjonsledd har hatt betydelige økonomiske utfordringer som følge av koronasituasjonen. Samtidig er tildelingen til idrettsorganisasjonen 33,5 millioner mindre enn det vi søkte om. Det betyr at vi må bli enda tøffere i våre prioriteringer til neste år, inkludert det planlagte ambisjonsnivået for den digitale satsningen som skal forenkle hverdagen til idrettslagene og den øvrige idrettsorganisasjonen, sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Totalt ble det søkt om 777 millioner i tilskudd gjennom spillemidlene til idrettsorganisasjonen. I tillegg ble det søkt om 6,5 millioner kroner i tilskudd fra Kulturdepartementet for å dekke arbeidsgiverandelen av pensjonspremien til Statens pensjonskasse, skriver NIF i pressemeldingen.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen