Stor nedgang for den organiserte idretten

Foreløpige tall viser at norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent. Også aktivitetstallene viser en nedgang. Her er nedgangen imidlertid noe mindre, og det samlede aktivitetstallet er redusert med 4 prosent, noe som tilsvarer 70 000. det skriver NIF i en pressemelding.

– At den norske idrettsbevegelsen har mistet nærmere 200 000 medlemskap gjennom koronaperioden er alarmerende og alvorlig. Dette går utover oppvekstsvilkårene i alle lokalsamfunn, og er en betydelig folkehelseutfordring. Det er helt avgjørende å få en rask gjenåpning av hele norsk idrett. Det å få tilbake utøverne og de frivillige blir jobb nummer én. Alle trinnene i myndighetenes gjenåpningsplan må treffe idretten riktig, samt at det krever gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Aktiviteten i idrettslagene har i 2020 og 2021 vært langt ifra normal. Likevel har Idretts-Norge vist seg å være tilpasningsdyktig og funnet nye måter å bedrive aktivitet på. Det viser at de aktive medlemmene i større grad blir værende i idretten og kun har en nedgang på 4 prosent. Likevel er idretten helt avhengig av å komme tilbake til mer vanlig drift for å beholde og få tilbake medlemmene sine, og for at aktivitetene ikke skal bli skadelidende.

– Vårt mål er å skape idrettsglede for alle, det har dessverre ikke vært mulig i 2020 og hittil i 2021. Nå er det viktigere enn noen gang å komme i gang med idretten igjen for å hindre at aktivitetstallene går ned på samme nivå som medlemstallene. Nå må alle gode krefter fra idretten, myndighetene, kommunene og næringslivet finne sammen og gjennomføre et idretts- og frivillighetsløft, sier Kjøll.

Idrettsforbundet har i dag sendt brev til alle partier på Stortinget for å varsle om den kritiske situasjonen, og for å komme i snarlig dialog med tanke på å diskutere helt konkrete tiltak for å snu situasjonen.

Mobiliserer idrettsbevegelsen
Norges idrettsforbund har siden nedstengingen i mars 2020 jobbet for å få idretten i gang igjen. Nå nærmer det seg en gjenåpning, hvor idrettslagene og enkeltmedlemmene står i fokus.

– Idretten selv mobiliserer og oppfordrer alle idrettsråd til å gå i dialog med sine idrettslag for å finne ut hva de behøver, og hvordan medlemmene skal hentes tilbake. Samtidig har Idrettsforbundet nedsatt en bred sammensatt arbeidsgruppe fra hele idrettsorganisasjonen som jobber mot gjenåpning av idretten. Målsetningen vår er å ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

 

Se også: Alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett (idrettsforbundet.no)

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen