Sikkerthetslederkurs (felles alle grener)

Lørdag 6. mai 2023 arrangerer Norges Motorsportforbund Sikkerhetslederkurs for alle grener. Kurset er WEB-basert og varer i 2,5 timer.

Ved alle treninger som gjennomføres i regi av NMF er det krav til at sikkerhetsleder skal være tilstede. Sikkerhetsleder skal ha ansvar for at aktivitetene gjennomføres etter lover, regler og klubbens HMS og internkontrollsystem.

Sikkerhetslederen skal fremstå som en myndighetsperson, sentralt og synlig for utøverne.

Trykk her, og meld deg på kurs nå!

Lørdag 6. mai 2023

Klokken 12:30

Digitalt.

relaterte innlegg

20231126_091417
aktivitietslederkurs
Motorsportgallaen_23_SimenFauske_High08539
Skroll til toppen