Samtlige styremedlemmer stiller sine verv til disposisjon

I løpet av de siste to årene har Norges Motorsportforbund stått ovenfor store utfordringer som har gjort det krevende å gjennomføre forbundets løpende oppgaver. Utfordringene omhandler generelt arbeidsmiljø, herunder flere varslingssaker og sykmeldinger for ansatte i forbundets administrasjon. Et samlet forbundsstyre i Norges Motorsportforbund har på denne bakgrunn valgt å stille sine verv til disposisjon gjennom avholdelse av et ekstraordinært forbundsting.

-Forbundets politiske og administrative ledelse har forsøkt å løse disse utfordringene, og har også hatt dialog med NIF i denne prosessen, sier generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund.

-Arbeidet har vært krevende, og har medført betydelig tidsbruk til saker som faller utenfor Forbundets kjerneoppgaver. Dessverre har ikke tiltakene som har blitt gjennomført gitt ønsket effekt, sier Tony Isaksen.

Et samlet forbundsstyre stiller dermed sine verv til disposisjon gjennom avholdelse av et ekstraordinært forbundsting. I tillegg vil det avholdes årsmøter med valg i samtlige seksjoner. Styremedlemmenes forkjærlighet og engasjement for idretten settes foran hensynet til egne interesser. Styret forventer at idrettens spilleregler og verdier etterfølges til beste for norsk motorsport i prosessen frem mot avholdelse av ekstraordinært ting.

-Norges Motorsportforbund har gjort sitt ytterste for å løse mange og krevende utfordringer i den perioden vi har vært gjennom. Vi har snudd hver stein, og har forsøkt å finne konstruktive løsninger sier generalsekretær Tony Isaksen i Norges Motorsportforbund.

Isaksen er heller ikke fornøyd med resultatene.

-Når resultatet av dette arbeidet ikke har gitt ønskede resultater, finner vi det nå formålstjenlig å la det være opp til tinget å sette sammen et lag som kan videreutvikle motorsporten fremover, sier Isaksen.  

Det sittende forbundsstyre leder Norges Motorsportforbund frem til gjennomføring av ekstraordinært forbundsting – 5. mai. Valgkomiteen vil nå igangsette sitt arbeid som legges frem for det ekstraordinære forbundstinget.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen