Samspiller om likestilling

Norges idrettsforbund og Like Muligheter skal samarbeide om å øke andelen kvinnelige ledere og bedre rammebetingelsene for jente- og kvinneidretten. Det skriver NIF.

Med verdiprosjektet Like Muligheter går Norges idrettsforbund og særforbund sammen med utøvere og klubber for å styrke arbeidet med likestilling i idretten. Norges idrettsforbund har igangsatt flere prosjekter knyttet til likestilling sammen med Norsk Tipping, og gjennom et samarbeid med verdiprosjektet Like Muligheter vil Idrettsforbunndet styrke dette arbeidet ytterligere.

– Idretts-Norge har satt i gang flere tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Gjennom samarbeidet med Like Muligheter og særforbundene styrker vi likestillingsarbeidet i idretten ytterligere, og i fellesskap vil vi utfordre hele idretten på å konkretisere sine mål og tiltak, sier idrettspresident Berit Kjøll til NIFs nettsider.

Særforbundene har ulike samarbeidspartnere som støtter prosjektet med midler som er øremerket jente- og kvinnetiltak, og NIF gir prosjektmidler som skal stimulere særforbund og idrettskretser til å jobbe med kjønnsbalansen i sine organisasjonsledd.

Skal inspirere
Konkretiserte mål for de ulike særforbundene er en viktig del av prosjektet, og målet er at Like Muligheter skal inspirere resten av idretten til å forsterke sitt likestillingsarbeid, og at dette blir starten på en nasjonal dugnad for bredde og toppidretten.

Like Muligheter har etablert en styringsgruppe der NIF vil være representert å jobbe med overordnende utfordringer og muligheter i likestillingsarbeidet i idretten sammen med særforbundene. Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen er ambassadører for Like Muligheter.

– Vi ser fram til samarbeidet og muligheten for å styrke likestillingsarbeidet ytterligere nå når vi formaliserer samarbeidet med Norges idrettsforbund. NIF har blant annet jobbet veldig målrettet med å øke andelen kvinnelige ledere i idretten, og denne delen vil utfylle vårt arbeid med fokus på utøverne og trenerne på en god måte, sier Marianne Aasland, prosjektleder for Like Muligheter.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/samarbeider-om-likestilling/

 

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen