Samling om asfaltbaner

NMFs anleggs-, miljø- og teknologiutvalg arrangerte 18. oktober et møte for de store asfaltbanene og for de prosjektene som er i gang for å bygge nye baner. Det er hele fem nye baneprosjekter på gang i Norge. Alle presenterte sine idrettsanlegg og de mulighetene og utfordringene de var opptatt av.

I tillegg var Norges Bilsportforbund, Kulturdepartmentet, grenene for bil og motorsykkel, samt en leverandør og utvikler av sikkerhetsutstyr med på møtet. Vi hadde blant annet innlegg om finansiering og driftsøkonomi, utviklingen i grenene, sikkerhet, teknologiutvikling og miljø, og diskuterte både disse og andre problemstillinger i løpet av en hektisk dag på Gardermoen. Hensikten var å dele tanker og å løse noen utfordringer i fellesskap, slik at vi kan få enda mer motorsportglede på asfaltbaner!

relaterte innlegg

perkristian
Aage_Hansen_1959
Teambilde 2023
Skroll til toppen