Radiostyrt motorsport – Funksjonærkurs

Stevneleder – RSM

Norges motorsportforbund (NMF) er et særforbund under Norges idrettsforbund (NIF) som har oppgaven å organisere og kontrollere motorsport innen seksjonene motorsykkel, snøscooter, båt og radiostyrt motorsport.

Erfarne funksjonærer som skal ha totalansvaret for arrangementer/konkurranser. For å være lisensiert funksjonær må man ha fylt 18 år. Det er ingen formalkrav til forkunnskap, men det er ønskelig at man har erfaring fra konkurranser.

Juryleder – RSM

Alle med stevnelederlisens som ønsker å kunne gå inn i rollen som juryleder i en konkurranse.

Juryleder – Norgesmesterskap

Det er den enkelte grenleder som oppnevner de personene som skal delta på et jurylederseminar, og som for tildelt rollen Jurylederlisensiert på grenens norgesmesterskap. Man må inneha jurylederlisens.

[docsmini tag=Radiostyrt motorsport – Funksjonærkurs][square_blue_link
tittel=”Kurspriser”
link=”https://nmfsport.no/informasjon/utdanning/kursrutiner/kurspriser/”%5D

Skroll til toppen