Plikt om rapportering

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2020.

Innrapportering av medlemsopplysninger må gjennomføres innen fristen selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte, skriver NIF på sine nettsider.

Alle idrettslag skal rapportere inn opplysningene i Idrettens medlemssystem. 

Dette skal idrettslag som har avholdt årsmøte innrapportere:

  • De idrettslagene som har avholdt årsmøter foretar all innrapportering som vanlig.

Dette skal idrettslag som ennå ikke har avholdt årsmøte innrapportere:

  • Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2019.
  • Kontaktinformasjon til idrettslaget (e-postadresse og telefonnummer).

Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (eksempelvis nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette først fylles ut/lastes opp etter at idrettslaget har avholdt årsmøte, skriver NIF.

Idrettslag oppfordres til å avholde årsmøter så snart det er forsvarlig, og senest innen 31.12.2020. Årsmøtene kan avholdes skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte i henhold til smittevernreglene. Les mer her.  

relaterte innlegg

collage-aktiviteter
Emilie-Westbye-cc
Marius-Dammyr-cccc-3
Skroll til toppen