Oppklaring av prosess rundt utarbeidelse/oppdatering av spesialreglement Roadracing

I lys av den senere tids diskusjoner på bl.a. facebook føler jeg det er nødvendig å opplyse om hvordan prosessene fungerer i NMF og idretten generelt.

Demokratiske prosesser

Grenansvarlig er valgt på Seksjonsårsmøtet, og har det endelige ansvaret for grenen. Grenansvarlig er en del av NMF Seksjonstyret MC og representerer grenen på disse møtene. Jeg mener en av de viktigste områdene for en grenansvarlig er å lytte til miljøet. Det mener jeg bestemt at jeg gjør, men det betyr ikke nødvendigvis at man kan gjøre alle fornøyd eller at alle får det slik de vil.

Ved utarbeidelse av Spesialreglementet i Roadracing så er det ikke sånn at jeg som grenansvarlig sitter alene og finner opp nye regler og endringer. Det er mange som har vært involvert i prosessen om å foreta de nødvendige endringene. Alt fra foreldere, utøvere, stevneledere, juryledere, personer fra miljøet som mekanikere, importører og andre med relevant erfaring er involvert. Synspunkter fra miljøet er viktig, og selvsagt tatt med i vurderingene. Videre lytter man til deltagere på Motorsportkonferansen, snakker med våre naboland og andre i miljøet det er relevant å ta diskusjonene med.  Deretter må man vurdere om ønskede forandringer er realistiske, gjennomførbare, og evt. hvordan disse skal bli håndhevet.

15. desember var vår frist for å sende inn Spesialreglementet til NMF. Neste steg er at forbundsadvokaten går igjennom og ser om det er noe som er i strid med overordnet reglement og andre relevante kommentarer. Godkjenning av spesialreglementene i alle grener skal gjøres innen 31. januar påfølgende år. Godkjenning av SR 2019 ble gjort på seksjonsstyremøte MC 29. januar 2019. Når godkjenning er gjort går spesialreglementene tilbake til administrasjonen for utarbeidelse. For vår del (RR) var det mye i det generelle tekniske reglementet som var varslet fjernet til 2019-sesongen så det var mye jobb. I tillegg til oss har administrasjonen 22 andre SR som skal ferdigstilles, så det er naturlig at ting tar tid. Noen av våre grener starter sesongen i januar/februar og disse må selvsagt bli prioritert før oss som har sesongstart i juni. Spesialreglementet 2018 ble publisert 15. mars. Dvs. at vi i år fikk reglementet tidligere enn i fjor. Endringer i 2019 Spesialreglement er merket med sort UTHEVET skrift.

Jeg mener vi har fulgt de prosessene slik idretten sier vi skal. Det som undrer meg er hvorfor noen nå plutselig er så uenige når vi har vært så lydhøre igjennom hele sesongen. Jeg har stort sett vært tilgjengelig 24-7 hver eneste dag i uken, og etter min mening mer enn dere kan forvente av noen som tar på seg et frivillig verv.

SUPERBIKE

Som kjent ble det i 2018 innført nytt Superbike reglement basert på FIM Superstock 1000 reglementet. Allerede før sesongstart 2018 så vi (både utøvere, andre og grenansvarlig) utfordringer med dette, og vi måtte gjøre noen nasjonale tilpasninger. Dette ble gjort igjennom felles tilleggsregler, som er rette måte å gjøre dette på. Vi gjorde det også mulig for de med sykler etter gammelt reglement å søke om å få delta med disse uten å bygge de om til nytt reglement.

For 2019 er det små endringer som er gjort i reglementet. Hovedsakelig gjelder dette ting som ikke er gjennomførbart i Norge, og som ville vært fordyrende for utøverne. Underveis i 2018-sesongen har det kommet inn synspunkter på hva som bør korrigeres til 2019, og vi har sett hva som ikke er gjennomførbart i Norge.  I tillegg ble vi enige på MSK (også etter diskusjoner igjennom sesongen) at vi skal jobbe mot å få våre reglementer mer likt/tilpasset våre Svenske naboer sitt reglement. Vi har også for 2019 gitt de med sykler etter gammelt reglement mulighet til å søke dispansasjon. Gammelt superbike reglement ligger fortsatt i spesialreglementet for å gjøre det enklere for utøverne som har disse syklene.

Det jeg føler det skapes mest «motstand» mot, er at vi gir alle sykkelmerker/modeller som er innenfor Fim homologering mulighet til å stille. Vi har ALDRI NOEN GANG utelukket sykkelmerker/modeller i Norge så lenge de er FIM Homologert, og det kommer vi heller aldri til å gjøre. Til det er Norge for lite. Så lenge man følger klassereglementene og det generelle tekniske reglement så får man delta! Pr. d.d. har det ikke kommet inn noen formelle henvendelser til grenen vedr. 2019 Spesialreglement.

Utøver er forpliktet til å sette seg inn i de regler som gjelder, men er det noen som har problemer med engelsken så får dere ta kontakt så skal vi hjelpe til.
Oversikt over endringer vil publiseres innen 15. mars.

 

SUPERSTOCK 600

Dette reglementet har kun små endringer. Disse vil også publisert innen 15. mars.

 

JUNIORSPORT 300

Etter ønske fra miljøet har noen få endringer blitt gjort både med tanke på sikkerhet og økonomi.
Selv om det fra 2019 også blir opprettet en klasse til for juniorer, mener vi at Juniorsport SKAL bestå. Dette er en flott klasse for ungdommen å starte i.

Vi vil publisere en oversikt over endringer også her innen 15. mars.

 

SUPERSPORT 300 JR/SR

Klassen ble innført for seniorer i 2018, og åpnes nå også for juniorer med reglement fra FIM Supersport 300 med nasjonale tilpasninger.

 

FREE FOR ALL

Dette er en ny klasse med et veldig forenklet reglement. Dere finner reglementet med uthevet skrift i Spesialreglementet.

 

 

Jeg håper med denne oppklaringen at vi nå kan få ro i miljøet. Jeg er klar over at ikke alle er fornøyd, og det vil nok også være helt umulig.

Det som er trist når det blir sånn støy, er at miljøet igjen blir sett på med negative øyne. Det vil sannsynligvis dessverre få konsekvenser. Vi hadde håpet å kunne få til TV-produksjon og live sendinger i år, men for meg som grenansvarlig så kan ikke jeg ta den jobben alene og i tillegg måtte forsvare det miljøet legger ut i sosiale medier. Hvis dere virkelig ønsker live-sendinger så må hver og en av dere bidra hvis dette skal bli en realitet. Jeg mener jeg allerede har gjort og gjør mye for norsk roadracing, og min grense er nådd for hva jeg kan tolerere, akseptere og håndtere.

 

Med vennlig hilsen

Anita T. Sæther
Grenansvarlig Roadracing

relaterte innlegg

Aage_Hansen_1959
Teambilde 2023
andraz-lazic-NhZtol0U0dE-unsplash
Skroll til toppen