Regjeringen legger frem forslag om lovendring

Regjeringen og samferdselsminister Knut Arild Hareide sendte fredag ut en pressemelding som omhandler forslag om endringer i veitrafikkloven. Endringen omfatter motorsporten.

– Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i høyere fart enn lovens fartsgrenser ved trening til konkurranse og såkalte “banedager”. Samtidig må sporten fortsatt foregå i trygge rammer. Derfor vil vi stille krav om sikkerhetsregler som arrangører skal følge, og om at kurstilbydere har den kunnskapen og erfaringen som må til for at deltakernes sikkerhet ivaretas, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Regjeringen la fram forslag om endringer i vegtrafikkloven for Stortinget.

Bakgrunnen er at det de senere årene har kommet ønsker om endringer for å bedre tilpasse regelverket til dagens behov. Blant annet har det vært et ønske om at det åpnes for at flere aktører kan drive med motorsport på lukket bane. Det er i dag kun to forbund med tilknyttede klubber som kan organisere og tilby motorsport i Norge, skriver regjeringen i sin pressemelding.

– En slik begrensning gjør det vanskelig for mange som vil drive med motorsport, men som ikke finner sin plass i disse to forbundene, å gjøre det brenner for. Derfor vil vi åpne for at klubber tilknyttet andre motorsportforbund også skal kunne organisere trenings- og konkurransekjøring på avsperret område, sier Hareide i pressemeldingen.

Videre har det vært et ønske om å åpne for at trening til konkurransekjøring og organisert kjøring på lukket bane eller annet avsperret område kan skje i høyere hastighet enn de alminnelige fartsgrensene. I dag er det kun lov å kjøre med høyere fart under konkurranser, heter det i meldingen fra regjeringen.

– Nå vil vi åpne opp slik at det også blir lovlig under blant annet førerutviklingskurs og ba­ne­dager, der for­må­­let primært er fornøyelse og ønske om å teste seg selv og kjøretøyet. Samtidig er vi opptatt av å ivareta sikkerheten. Derfor vil vi blant annet stille krav om at forbundene vedtar et sikkerhetsreglement, og krav om at tilbydere av kurs- og opplæringskjøring har tilfredsstillende kunnskap og erfaring, sier Hareide.

Generalsekretær Tony Isaksen i NMF sier følgende om forslaget fra regjeringen.

-Regjeringen har lagt fra et forslag for Stortinget om endringer i Veitrafikkloven for motorsport. Denne må vedtas av Stortinget før den trer i kraft som en ny lov. Vi forstår at denne saken fører til mange spørsmål. NMF har vært og er i kontinuerlig dialog med idretten og myndighetene for å best sikre våre klubbers interesser og motorsporten generelt. Vi kommer tilbake til våre medlemmer med mer informasjon så snart vi vet mer, sier Tony Isaksen.