Ny tilskuddsordning mot rasisme

Det er opprettet en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Det melder Norges Idrettsforbund til sine medlemmer.

Regjeringen har lansert en ny tilskuddsordning på 8 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Ordningen er ettårig.  

-Jeg oppfordrer alle klubber som jobber med, eller som har planer om å jobbe med, tiltak og aktiviteter som bidrar til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn til å søke om støtte her, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth (bildet) i NMF.

  • Mål for tilskuddsordningen: Legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og å støtte initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme mangfold og dialog.
  • Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd. Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Ulike aktører oppfordres til å samarbeide om tiltak.
  • Hva kan det søkes om?
    • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet, religion og livssyn, gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen.
    • Tiltak og aktiviteter som bidrar til å utvikle metoder og innsatser for å fremme mangfold og dialogarbeid.
  • Søknadsfrist: 15. mars 2021.

Les mer og send inn søknad via Bufdirs nettsider: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/rasisme_og_diskriminering/

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen