Ny samarbeidsavtale med NTG

Tirsdag 31. januar skrev Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Toppidrettsgymnas Bærum A/S (NTG) under en ny treårig samarbeidsavtale. Hensikten med avtalen er å sikre at elevene som tas opp ved NTG sin motorsportlinje er garantert et tilfredsstillende nivå og kvalitet på den særidrettslige undervisningen.

– Vi gleder oss til et fortsatt tett og godt samarbeid med NMF. Denne samarbeidsavtalen er viktig for at unge, lovende motorsportutøvere ved NTG kan utvikle seg mot en fremtidig, internasjonal karriere, sier Sindre Bergan, Toppidrettssjef ved NTG Bærum.

NMF og NTG ønsker at unge, lovende utøvere skal kunne drive idrett og utvikle seg som idrettsutøvere uten at det går på bekostning av utdanning. I dette samarbeidet skal det arbeides for best mulig undervisnings- og treningstilbud til elevene som ønsker å kombinere en toppidrettssatsing med videregående skole.

– Vi er glade for at vi har fått til en avtale som helt klart videreutvikler det eksisterende samarbeidet vi har hatt med NTG. Et samarbeid som legger til rette for en god kvalitativ treningshverdag for våre motorsportutøvere. Avtalen gir oss også mulighet til å samarbeide med andre skoler utover NTG når det er åpning for det, sier Tony Isaksen, generalsekretær i NMF.

NTG skal årlig ta opp 2-5 elever med motorsport som sin spesialidrett, og det kan tas inn flere elever hvis det er ledige plasser på skolen. NMF skal godkjenne inntak og være med i vurdering og prioritering av søkere.

 

relaterte innlegg

fim awards
NM-Veka Speedcross
20231126_091417
Skroll til toppen