Notodden kommune tar ansvar for Telemark Ring

Notodden kommune bevilger kr inntil 3 mill.kr til plan og prosjekteringsfasen i Telemark Ring. Beløpet vil bli tatt fra disposisjonsfond. Bevilgningen forutsetter fullfinansiering av hele plan og prosjekteringsfasen.
For å sikre framdrift som beskrevet av prosjektgruppa gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å bruke inntil 1,5 mill.kr av den totale bevilgningen på inntil 3 mill.kr før plan og prosjekteringsfasene er fullfinansiert fram mot 15.9.2019. Beløpet går til vurdering av selskapsstruktur for plan og prosjekteringsfasen, oppstart av regulering, oppstart av erverv av området og gjennomgang av banen med ulike brukergrupper (design rewiev). Dersom det ikke lykkes med å fullfinansiere plan og prosjekteringsfasen, vil beløpet på inntil 1,5 mill.kr være tapt.

Frem til 15.9.2019 organiseres arbeidet med Telemark Ring som et prosjekt i Notodden kommune, med prosjektleder, styringsgruppe og arbeidsgruppe.  Rådmannen gir NUAS i oppgave å vurdere organisering av plan og prosjekteringsfasen fra 15.9.2019. I denne vurderingen skal blant annet forholdet til merverdiavgift og lov om offentlige anskaffelser belyses. Rådmannen legger fram egen sak til kommunestyret i april om organisering av plan og prosjekteringsfasen.

For hele saksbehandling – se vedlagt protokoll.

Hva er Telemark Ring
Telemark Ring kan bli en bane som både motorsport og næringsliv kan få nytte av.
Banen vil uansett bli tilrettelagt for elektriske biler, og vil sannsynligvis bli den første i Europa av sitt slag. Dette var i første omgang med tanke på elektriske racingbiler, men nå viser det seg at flere teknologibedrifter på Kongsberg også er interesserte. På Kongsberg satses det nemlig i disse dager på autonome kjøretøy, og de er veldig interesserte i en testbane som kan tilby kupert terreng og vinterføre.
Utover dette, kan banen brukes til racing både med bil og motorsykkel. Det at banen skal være spennende for kjøretøy både to og fire hjul, har prosjektet hatt i kravspesifikasjonene fra starten av, og det har Tilke tatt med seg når de har designet banen. I tillegg har de en egen driftingseksjon, som Fredric Aasbø har vært med på å utforme.

relaterte innlegg

telemarkringen

Skroll til toppen