‘-NMFs lisensforsikring er en skadeforsikring.

Forbundsadvokat Geir Lilletvedt presiserer at NMFs lisensforsikring er en skadeforsikring.

Tekst: Lasse Gimnes

I disse korona-tider kommer mye på dagsorden, blant annet forsikringer. I så måte kommer forbundsadvokat Geir Lilletvedt med noen råd og presiseringer.

Noen generelle retningslinjer om NMF sine forsikringer gjelder hvis man drar til utlandet: NMFs sin lisensforsikring er en skadeforsikring.

-NMF sine forsikringer dekker ikke sykdom, men skader som oppstår i forbindelse med trening eller konkurranse. Så hvis dere reiser til utlandet så vil det være arten av skade og skadens behandling som er inn under forsikringspolisen, sier Lilletvedt.

-Videre er det slik at det eneste NMF gjør er å bekrefte at vedkommende har gyldig lisens og at dette er skjedd i forbindelse utøvelse av aktivitet NMF har det idrettslige ansvar for, herunder trening og konkurranse i utlandet, sier han.

Og i forbindelse med sykdom.

-Dersom man skulle bli syk i utlandet så må det i tilfelle være den enkeltes reiseforsikring som kan komme til anvendelse. Vi presiserer videre at det opplyses om at alle bør følge de reiseråd som gis fra UD mht reise til utlandet, samt de retningslinjer Folkehelseinstituttet gir, sier Lillevedt.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen