NMF på Arendalsuka 2023

Slik satte Norges Motorsportforbund sitt preg på Arendalsuka 2023 

Oppsummering av forbundets tilstedeværelse under Arendalsuka. 

I år var torsdagen den store dagen for Norges Motorsportforbund (NMF). På No9 CC Café på bryggen i Arendal hadde NMF-administrasjonen invitert inn til samtaler om spennende temaer, med hovedfokus på elektrisk motorsport, utviklingen av motorsport og motorsportens betydning i samfunnet. Arrangementet var åpent for alle og motorsportklubber, fritids- og ungdomsklubber, kommune, politikere, idretten og samarbeidspartnere var invitert inn for å lære mer om NMF og for å delta i en trivelig mingleøkt i etterkant av de planlagte samtalene på scenen. 

Roger Einhaug fra Arendal Båtsportklubb åpnet arrangementet med å fortelle oss om båtsporten i Arendal og klubbens historie, etterfulgt av en gjennomgang av motorsportens historie ved NMFs bærekraftsrådgiver Dag Skaug. Etter det ble motorsportutøverne Vilde Marie Holt og Elias Ishoel invitert opp på scenen for å fortelle om motorsportens betydning for deres liv, om klubben de kommer fra, om livet som toppidrettsutøver og om fremtidens motorsport og deres perspektiver når det kommer til innovasjon og utviklingen av motorsporten. 

Deretter fortalte Vilde Marie Holt og Dag Skaug om det elektriske konkurransekonseptet FIM E-XPLORER som, etter planen, Norge skal være vertskap til i 2024. Fra FIM E-XPLORER gikk samtalen videre til utviklingen av et hel-elektrisk motorsportanlegg i Norge. 

Avslutningsvis fortalte psykolog Bjørn Skar Ødegaard og ansatt ved Thorsovdalens Aktivitetshus (trialutøver og generelt motorentusiast) Helge Ruden om sitt arbeid på Thorsov. Om utenforskap, utfordringer og viktigheten av arbeidet de gjør for ungdommene i Oslo. Det er helt fantastisk at skruing, kjøring, mekking og samtalene i verkstedet kan bidra til så mye godt. 

Vi vil benytte anledningen til takke alle som var innom oss på No9 CC Café.  

 I tillegg til vår egen økt på torsdag var administrasjonen til stede under Motorsykkelpolitisk debatt, arrangert av MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, NMCU og Norges Motorcykkel Union. I år ville den motorsykkelpolitiske debatten sette fokus på det viktige arbeidet med å nå nullvisjonen som er enstemmig vedtatt på Stortinget.

Fredag var generalsekretær Tony Isaksen invitert til et panel og en workshop på fredag som het ‘Samspill i trafikken – Nullvisjonen i førersetet’. Et arrangement der Opplysningsrådet for veitrafikken, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk, Norges Lastebileierforbund (NLF), Utrykningspolitetet og Ung i trafikken var vertskap. Tematikken dreide seg om trafikksikkerhet for unge.  

 Les mer om arrangementet her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21439 

Arendalsuka har vært en god arena for NMF for å snakke om motorsportens samfunnsnytte og for å utvide nettverket vårt. I det store mangfoldet av forbund og organisasjoner i vårt langstrakte land så er det nyttig for NMF å bygge nettverk og synliggjøre oss for politikere og andre beslutningstakere i samfunnslivet. Når så mange relevante aktører er samlet på et sted, så er sjansen god for å komme i prat med de som man normalt ikke får mulighet til og snakke med. Det har også vært en kjempefin mulighet for faglig påfyll.

 

relaterte innlegg

NM-Veka Speedcross
20231126_091417
aktivitietslederkurs
Skroll til toppen