NMF kan vise til stabilitet i medlemstallet

Mens Norges Idrettsforbund har opplevd en stor nedgang i antall medlemmer, jamfør publisert sak i dag, så kan NMF vise til stabilitet i sine medlemstall fra 2019 til 2020.

Tall fra NMFs database, foreløpige aktive medlemstall, viser 26 897 i 2019 og 27 168 i 2020. Det vil si en økning med 271 medlemmer. Medlemstalloppstillingen fra NIF for NMFs del, som også er av foreløpig karakter, viser minus 34 medlemmer. Totalt sett er det små endringer i tallene hva antall medlemmer angår fra 2019 til 2020.

-Vi har jobbet hardt for å holde aktiviteten opp under koronatiden, og det har ikke alltid vært like lett. Vi ser at vi har mistet noen, men vi har også fått mange nye i denne tiden, og vi er svært glade og takknemlig for at vi er på nivå med 2019, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth (bildet) hos NMF.

Se sak om nedgangen i antall medlemmer hos NIF: Stor nedgang for den organiserte idretten • Norges Motorsportforbund (nmfsport.no)

Foto: NMF

 

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen