Må ha

MÅ HA har vi fokus på organisasjonen. Med organisasjonen mener vi:

 • Organisasjon
  • Organisasjonskart
  • Klubbens styrearbeid i praksis.

Bedre klubb del 1

Det første en klubb må gjennomføre er NIFs spørreundersøkelse Bedre Klubb del 1. Dette skal gjennomføres av hele styret samlet. Når dette er gjennomført, gjenopptar vi kontakten og gjennomgår hvor dere som klubb skal starte arbeidet. Link til Bedre Klubb del 1 ligger i verktøylinjen under.

 

Figur 1: illustrasjon av ønsket effekt av Bedre klubb del 1

Organisasjonskart

Et organisasjonskart skal kartlegge, bevisstgjøre og ansvarliggjøre deltakerne i klubben for deres og andre roller. Vet alle i klubben hvem som er kasserer? Vet alle i klubben hvem som er barneidrettsansvarlig? Ofte er disse rollene diffust delegert og ansvarsfølelsen er fraværende eller overbærende. Et organisasjonskart skal etterleves. Å delegere roller på et kart har ingen betydning om ikke disse personene også følger opp disse rollene. Det er ingen fasit for hvordan Deres organisasjonskart skal se ut. Dere er selv de beste til å bedømme dette. Det finnes noen roller som må være besatt, utover dette stilles kan klubben besette sin egen roller.

 

Figur 2 Eksempel på NMF sentralt organisasjonskart

Må ha og bør ha

Hva må vi ha på plass? Hva bør vi ha på plass?
Klubbens lovnorm er oppdatert etter gjeldende bestemmelser fra øvrige organ Vi har en klubbhåndbok på plass
Vi benytter oss av et godkjent elektrisk medlemssystem. Vi har handlingsplan for styret og et oppdatert årshjul.
Vi følger idrettens bestemmelser for regnskap. Vi er et Rent Idrettslag
Vi har en politiattestansvarlig Vi har rutiner for kommunikasjon til våre medlemmer
Barneidrettsansvarlig Vi er kjent med veileder for håndtering av vold og trusler i idretten
Klubben har retningslinjer for håndtering av seksuell trakasering.  
Vi har kontrakter på plass for våre ansatte (Om man har ansatte).  
Vi følger personvernbestemmelser  
Figur 3: Illustrering av roller og ressurser som følger med godt organiserte klubber

Må ha

Klubbens styrearbeid i praksis:

En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Med andre ord det er aktiviteten som er viktigst. For å få til god aktivitet er god organisering viktig. Dette kurset setter fokus på styrets oppgaver og ansvar. Kurset vil gi gi gamle og nye tillitsvalgte innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler, og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur.slik at du som. Slik vil tillitsvalgte få bedre oversikt over hva som forventes og hva en må forholde deg til.

Kurset kan gjennomføres på en kveld, og passer perfekt rett etter klubbens årsmøte.

Varighet

4-6 timer.

Målgruppe

Styreleder og styremedlemmer. De som sitter i utvalg og komiteer, oppmenn og lagledere. Foresatte som ønsker litt input. Trenere og svømmeskoleansvarlige. Og andre interesserte og engasjerte.

Innhold

Fokus på styrets ansavar og muligheter iblant annet i forhold til;

 • Hvilke lover og regler må vi forholde oss til?
 • Hvilken rolle- og ansvarsfordeling har vi?
 • Hvordan planlegger vi et effektivt styrearbeid?

Mål

Deltakerne skal få mer trygghet i rollen som styremedlem gjennom å tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Deltakerne skal samtidig bli i stand til å ivareta dette ansvaret gjennom å få kjennskap til konkrete verktøy og hjelpemidler som:

 • Virksomhetsplan
 • Klubbhåndbok
 • Organisasjonsplan
 • Klubbutviklingsarbeid

Verktøy

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen