NIF og Helsedirektoratet med tilbakemelding til NMF

Sent i ettermiddag har NMF fått tilbakemeldinger på noen av sine korona-problemstillinger – som er blitt adressert til NIF og norske helsemyndigheter.

Disse er som følgende:

  • Vedrørende antall personer som kan drive en aktivitet, så er det maksimalt 5 personer som kan være i en gruppe med minimum 2 meters avstand mellom personene. Det åpnes likevel opp for at det kan være flere grupper på banen/anlegget så fremt de har god avstand mellom gruppene.
  • Vedrørende funksjonærer etc. tilstede på et anlegg, vil disse måtte forholde seg til avstandsreglene seg imellom. En må også sørge for at utstyr som disse benytter, samt andre kontaktflater, desinfiseres/vaskes. Dette betyr at nødvendig sikkerhetspersonell tilsvarende er tillatt ved gjennomføring av aktiviteten, så fremt de holder god avstand til resten av gruppen, og forholder seg til smittevernreglene.
  • Det er særlige forhåndsregler en må ta når en skal yte førstehjelp i situasjonen med spredning av Covid-19. Dette innebærer at en ikke nødvendigvis kan benytte eksisterende rutiner for førstehjelp mm, men må tilpasse disse slik at en unngår risiko for smittespredning. Slike rutiner må etableres i hvert enkelt tilfelle/aktivitet og må være etablert før aktiviteten starter.
  • Etter både NIF og Helsedirektoratets vurdering bør idrettslag avstå fra å igangsette aktivitet som er særlig risikoutsatt for skade, eller der det er risiko for alvorlig skade. Dette av hensyn både til å unngå risiko for smittespredning mellom den som er skadet og den som yter hjelp, og for å redusere belastningen på helsevesenet i den ekstraordinære situasjonen som foreligger. Denne vurderingen tillegges lokal klubb/arrangør å utføre på selvstendig basis.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen