NIF henter hjem idrettskorpsene

Norges idrettsforbund måtte denne uken sende sine idrettsfrivillige hjem fra deres utveksling i Zambia og Malawi. Koronaviruset har satt sitt preg på idretten nasjonalt og internasjonalt, og nå også for idrettens fredskorps. Denne uken kom de norske frivillige hjem til Norge.

Saken er hentet fra NIFs hjemmesider: www.idrettsforbundet.no

Idrettens fredskorps blir av mange sett på som deres livs eventyr. Ett år som idrettsfrivillig i Zambia eller Malawi er en mulighet få har anledning til å oppleve. Ett år med idrettsglede, utvikling, nye venner, og et spennende møte med ny kultur. Som følge av COVID-19 pandemien ble denne opplevelsen forkortet med tre måneder i år.

-Slik situasjonen har eskalert de siste ukene ble situasjonen så uoversiktlig at vi bestemte oss for at våre frivillige i Zambia og Malawi skulle returnere umiddelbart, sier Rune Arctander, leder for idrettens internasjonale utviklingssamarbeid.

De frivillige var plassert ulike steder i de to landene, noen i storbyer, andre i landsbyer. Torsdag denne uken var alle frivillige tilbake i Norge, og gikk direkte inn i en fjorten dagers karantene.

– Vi er veldig glade for at alle de frivillige nå er tilbake i Norge. Sikkerhet og helse kommer alltid først, og det ble avgjørende i dette tilfellet, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Sikkerhet og helse kommer alltid i første rekke, men for selve utvekslingen og de frivillige er det synd at programmet ble avsluttet tre måneder før tiden. De frivillige hadde mye ugjort i sine lokalsamfunn og i samarbeid med lokale idrettsorganisasjoner, og for våre partnere i Zambia og Malawi er de frivillige en viktig ressurs for å nå ut til enda flere barn og unge som ønsker mer idrettsaktivitet i sine lokalsamfunn, skriver NIF.

Idrettens fredskorps inkluderer også utveksling fra Sør til Nord og Sør til Sør. Vi gjør fortløpende vurderinger av resten av de frivillige i utvekslingsprogrammet.

Beredskap
Siden utbruddet av koronaviruset begynte å få tydelige konsekvenser for norsk idrett har Idrettsforbundet hatt en egen beredskapsgruppe. Denne gruppen har hatt det overordnede ansvaret for å løse alle pågående konsekvenser for norsk idrett, inkludert hjemsendelsen av våre idrettsfrivillige. I dialog med avdelingen for internasjonalt utviklingssamarbeid, våre lokale partnere i Zambia og Malawi og norsk utenrikstjeneste har denne gruppen jobbet for å få en så rask og enkel hjemsending av de frivillige.

– Beredskapsgruppen er helt avgjørende for at vi skal kunne ha en effektiv og rask respons til de utfordringene denne pandemien har på norsk idrett. Det inkluderer alt fra mennesker på reise, økonomiske konsekvenser og idrettens bidrag til å dempe effekten av viruset, sier Karen Kvalevåg.

Nye muligheter
Det ble en forkortet utveksling for de frivillige nå i år, men Idrettsforbundet er allerede i gang med ny rekruttering av frivillige som skal reise til høsten.

-Vi følger situasjonen nøye, men forholder oss foreløpig til de signaler vi får fra norske myndigheter. Selvsagt håper vi at flere skal få muligheten til å få sin livs opplevelse gjennom idretten, men vi sender ingen på utveksling hvis vi ikke er trygge på at deres helse og sikkerhet er ivaretatt, sier Rune Arctander, ifølge NIF.

Fakta:

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund (NIF).

Gjennom utvekslingsprogrammet bidrar de frivillige med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i det sørlige Afrika. Idrettsutvekslingen innebærer sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers av kulturer.

Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens visjon: idrettsglede for alle, skriver NIF.

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen