NIF ber om avklaring

NIF med president Berit Kjøll (bildet) i spissen ber om avklaring!

Norges idrettsforbund sendte 25. mars frem et brev til Helsedirektoratet med behov for klargjøring av vedtaket datert 12.mars om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer, organisert idrettsaktivitet og svømmehaller, skriver NIF i en pressemelding.

Årsaken er ulik fortolkning og praksis for gjennomføring av vedtaket i de enkelte kommunene. Resultatet er usikkerhet og mange spørsmål fra hele idrettsbevegelsen relatert til vedtaket. Nå ber idrettspresident Berit Kjøll om en straksavklaring, skriver NIF.

Norges idrettsforbund er landets største frivillige organisasjon, og består av blant annet 55 særforbund, og nær 11 000 idrettslag. Idrett er en viktig del av livsutfoldelsen til en stor andel av befolkningen.  Og spesielt for barn og unge er det viktigere enn noen gang å tilrettelegge for aktivitet i trygge omgivelser i en periode som skaper usikkerhet og bekymring knyttet til tiden fremover.

– I dag er det betydelig usikkerhet blant våre forbund og medlemmer vedrørende hva som er lov og hva som ikke er lov etter vedtaket, og vi får derfor svært mange henvendelser med spørsmål om dette. Usikkerheten knyttet til forståelsen av vedtaket innebærer økt risiko for ulik praksis i forskjellige kommuner og forskjellige idretter, og vi opplever også svært ulik adgang til å drive idrett, skriver Kjøll i sin henvendelse til helsedirektøren og fortsetter:

– Vi ønsker naturligvis at våre medlemmer avstår fra å utøve aktivitet i strid med vedtaket eller i strid med råd fra norske helsemyndigheter, men dette er svært krevende uten ytterligere veiledning til hvordan vedtaket skal forstås. NIF bidrar gjerne dersom det er behov for mer informasjon eller liknende, og vi vil naturligvis gjøre avklaringene fra Helsedirektoratet kjent i vår organisasjon så snart de foreligger, avslutter Kjøll.

Les brevet til Helsedirektoratet

relaterte innlegg

Skjermbilde-2023-01-18-kl.-15.23
EMSK-oversikt-over-banen
FLITTIG-MAI-2022
Skroll til toppen