Motorsportkonferansen 2022 (MSK)

Motorsportkonferansen og seksjonsårsmøter 2022!

Norges Motorsportforbund inviterer til årets Motorsportkonferanse og seksjonsårsmøter 11-13. november 2022, på Quality Airport Hotel Gargermoen. Se vedlagt invitasjon for nødvendig informasjon. 

Programmet starter fredag kl. 13:00 med plenumsmøtet og det tas sikte for å avslutte søndag kl. 15:00.

Transport

Se ruter og tider på VY sine hjemmesider.

Oslo Lufthavn Gardermoen – Quality Airport Hotel Gardermoen

Oslo S (Jernbanetorget) –  Quality Airport Hotel Gardermoen

Motorsportgalla 2022!

Dersom du skal delta på galla, vil billetten bli utlevert ved innsjekk eller så kan billetten hentes på lørdagen fra kl. 1830-1900 ved inngangen til Motorsportgallaen.

Foredrag (søndag) : Ekspertene deler!

I forbindelse med å bygge en langsiktig delingskultur i motorsporten har vi hentet inn noen av de beste utøverne vi har og har hatt. Disse skal dele erfaring innen forskjellige tema som er dagsaktuelle for våre medlemmer. Vi har som mål at klubber, utøvere, foreldre og trenere osv. kan ta med seg erfaringene videre i sin hverdag og anvende denne. Vi får besøk av Sondre Haga, Pål Anders Ullevålseter, Marit Strømøy, Kenneth Gundersen og Ailo Gaup. Foredraget er for alle som ønsker og avsluttes med en Q&A hvor salen kan stille spørsmål til utøverne.

Foredrag (søndag): Verdibasert ledelse i idrettslag!

Hvordan kan klubber forebygge for uheldige og uønskede hendelser i egen klubb og på egne arrangementer, og legge til rett for en aktivitet som flere opplever seg inkludert i? NMF inviterer til foredrag med workshop hvor klubbenes delegater kan få innsikt i problemstillinger som plager norsk idrett, også motorsporten, og hvilke verktøy klubbene har til sin rådighet. Temaene for dette foredraget er alkohol og seksuell trakassering.

[docsmini tag=”mskarsmoterforbundsting”]

Skroll til toppen